Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора ↑ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
2. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
3. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
4. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
5. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
6. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
7. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
8. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
9. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
10. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
11. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
12. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
13. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
14. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
15. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
16. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
17. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
18. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
19. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
20. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
21. Јасна Ј. Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
22. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
23. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
24. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
25. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
26. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
27. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
28. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
29. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
30. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
31. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
32. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
33. Снежана Д. Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
34. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
35. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
36. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
37. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
38. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
39. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
40. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
41. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
42. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
43. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
44. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
45. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
46. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
47. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
48. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
49. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
50. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
51. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
52. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
53. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
54. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
55. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
56. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
57. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
58. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
59. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
60. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
61. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
62. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
63. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
64. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
65. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
66. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
67. Владимир Љ. Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
68. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
69. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
70. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
71. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
72. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
73. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
74. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
75. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
76. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
77. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
78. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
79. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
80. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
81. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
82. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
83. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
84. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
85. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
86. Владимир Ј. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
87. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
88. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
89. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
90. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
91. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
92. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
93. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
94. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
95. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
96. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
97. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
98. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
99. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
100. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
101. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
102. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
103. Вукашин Р. Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
104. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
105. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
106. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
107. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
108. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
109. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
110. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
111. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
112. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
113. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
114. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
115. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
116. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.