Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
2. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
3. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
4. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
5. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
6. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
7. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
8. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
9. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
10. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
11. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
12. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
13. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
14. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
15. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
16. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
17. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
18. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
19. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
20. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
21. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
22. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
23. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
24. Владимир Ј. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
25. Владимир Љ. Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
26. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
27. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
28. Вукашин Р. Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
29. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
30. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
31. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
32. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
33. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
34. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
35. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
36. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
37. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
38. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
39. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
40. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
41. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
42. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
43. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
44. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
45. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
46. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
47. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
48. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
49. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
50. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
51. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
52. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
53. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
54. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
55. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
56. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.
57. Јасна Ј. Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
58. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
59. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
60. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
61. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
62. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
63. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
64. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
65. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
66. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
67. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
68. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
69. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
70. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
71. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
72. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
73. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
74. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
75. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
76. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
77. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
78. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
79. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
80. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
81. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
82. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
83. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
84. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
85. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
86. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
87. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
88. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
89. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
90. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
91. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
92. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
93. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
94. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
95. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
96. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
97. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
98. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
99. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
100. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
101. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
102. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
103. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
104. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
105. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
106. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
107. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
108. Снежана Д. Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
109. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
110. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
111. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
112. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
113. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
114. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
115. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
116. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.