Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↓ Година рођења
1. Данијела М. Николић доцент 2016. Термотехника и термодинамика 1971.
2. Новак Н. Николић доцент 2017. Термодинамика и термотехника 1984.
3. Драган С. Џунић доцент 2018. Производно машинство. 1981.
4. Вукић Н. Лазић редовни професор 2011. Производно машинство, индустријски инжењеринг. 1957.
5. Саша М. Ћуковић научни сарадник 2016. Производно машинство и ндустријски инжењеринг 1983.
6. Нада Р. Ратковић доцент 2015. Производно машинство и индустријски инжињерство и индустријски менаџмент. 1963.
7. Србислав М. Александровић редовни професор 2011. Производно машинство и индустријски инжињеринг. 1958.
8. Милан Д. Ерић редовни професор 2017. Производно машинство 1962.
9. Слободан Р. Митровић редовни професор 2017. Производно машинство 1967.
10. Петар М. Тодоровић редовни професор 2015. Производно машинство 1969.
11. Фатима Живић доцент 2017. Производно машинство 1970.
12. Владимир Б. Кочовић истраживач сарадник 2015. Производно машинство 1990.
13. Марко Делић асистент 2018. Производно машинство 1990.
14. Никола Ј. Палић истраживач приправник 2018. Производно машинство 1993.
15. Стефан В. Ђурић истраживач приправник 2017. Производно и војно машинство 1992.
16. Драган М. Ракић доцент 2015. Примењена механика, примењена информатика 1979.
17. Марко Д. Топаловић истраживач приправник 2012. Примењена механика, 1981.
18. Милица М. Николић истраживач сарадник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1985.
19. Владимир Ж. Симић истраживач приправник 2017. Примењена механика и аутоматско управљање 1991.
20. Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Примењена механика 1967.
21. Слободан Р. Савић редовни професор 2016. Примењена механика 1966.
22. Гордана М. Богдановић ванредни професор 2016. Примењена механика 1962.
23. Александар Р. Дишић истраживач приправник 2012. Примењена механика 1976.
24. Јелена М Живковић истраживач сарадник 2017. Примењена механика 1989.
25. Владимир Љ. Дунић доцент 2017. Примењена механика 1983.
26. Вукашин Р. Славковић асистент 2019. Примењена механика 1983.
27. Игор Б. Савељић истраживач приправник 2015. Примењена механика 1983.
28. Александра З. Вуловић истраживач сарадник 2019. Примењена механика 1991.
29. Смиљана М. Ђоровић истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
30. Владимир Н. Героски истраживач приправник 2017. Примењена механика 1992.
31. Тијана В. Шуштершич асистент 2019. Примењена информатика у инжењерству 1993.
32. Арсо М. Вукићевић научни сарадник 2017. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1987.
33. Богдан Ж. Милићевић истраживач приправник 2018. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1992.
34. Милан Љ. Бојовић истраживач приправник 2015. Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1991.
35. Надица Стојановић асистент 2016. Моторна возила, друмски саобраћај 1991.
36. Саша Т. Милојевић научни саветник 2018. Моторна возила и мотори, Друмски саобраћај 1973.
37. Драган С. Тарановић ванредни професор 2018. Моторна возила и мотори 1956.
38. Славица Д. Мачужић асистент 2019. Моторна возила и мотори 1989.
39. Јованка К. Лукић редовни професор 2011. Моторна возила и друмски саобраћај. 1966.
40. Александар Љ. Давинић ванредни професор 2018. Моторна возила 1962.
41. Иван Љ. Грујић асистент 2016. Мотори сус, друмски саобраћај 1991.
42. Богдан П. Недић редовни професор 2009. Машинско инжињерство. 1959.
43. Ненад Д. Филиповић редовни професор 2010. Машинско инжењерство. 1970.
44. Весна М. Мандић редовни професор 2012. Машинско инжењерство. 1963.
45. Небојша С. Лукић редовни професор 2008. Машинско инжењерство, термодинамика и термотехника. 1964.
46. Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1960.
47. Горан Б. Девеџић редовни професор 2009. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1962.
48. Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1967.
49. Бранко У. Тадић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг. 1958.
50. Мирослав М. Живковић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика, примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1962.
51. Ненад А. Грујовић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, примењена механика и примењена информатика и рачунарско инжењерство. 1966.
52. Божидар Б. Крстић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1958.
53. Данијела М. Милорадовић доцент 2012. Машинско инжењерство, моторна возила, друмски саобраћај. 1969.
54. Радивоје Б. Пешић редовни професор 2004. Машинско инжењерство, мотори и погонски системи, друмски саобраћај. 1956.
55. Ненад Ј. Марјановић редовни професор 2007. Машинско инжењерство, машинске конструкције и механизација. 1961.
56. Милан З. Деспотовић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1968.
57. Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1970.
58. Небојша М. Јовичић редовни професор 2011. Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника. 1963.
59. Александар В. Николић истраживач приправник 2012. Машинско инжењерство 1983.
60. Сузана Р. Петровић доцент 2019. Машинско инжењерство 1983.
61. Јелена Р. Николић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
62. Настасија С. Мијовић истраживач приправник 2019. Машинско инжењерство 1994.
63. Душан М. Арсић истраживач сарадник 2017. Машински материјали и Технологија заваривања 1990.
64. Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Машинске конструкције и механизација. 1962.
65. Лозица Т. Ивановић редовни професор 2016. Машинске конструкције и механизација. 1964.
66. Мирко Ж. Благојевић редовни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1967.
67. Весна А. Марјановић ванредни професор 2019. Машинске конструкције и механизација 1963.
68. Саша Б. Јовановић доцент 2015. Машинске конструкције и механизација 1966.
69. Иван М. Милетић доцент 2016. Машинске конструкције и механизација 1976.
70. Ненад А. Милорадовић ванредни професор 2018. Машинске конструкције и механизација 1968.
71. Родољуб М. Вујанац ванредни професор 2020. Машинске конструкције и механизација 1977.
72. Милош С. Матејић асистент 2015. Машинске конструкције и механизација 1988.
73. Ненад Д. Костић доцент 2018. Машинске конструкције и механизација 1986.
74. Ненад Д. Петровић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
75. Сандра Величковић асистент 2018. Машинске конструкције и механизација 1989.
76. Славица Д. Миладиновић истраживач сарадник 2019. Машинске конструкције и механизација 1991.
77. Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Машинскe конструкције и механизација. 1966.
78. Блажа Ж. Стојановић ванредни професор 2018. Машинскe конструкције и механизација 1974.
79. Снежана Д. Вуловић научни сарадник 2013. информационе технологије 1970.
80. Бојана Р. Анђелковић Ћирковић истраживач приправник 2014. информатика у инжењерству 1986.
81. Снежана Нестић доцент 2015. Индустријско инжињерство, индустријски менаџмент, производно машинство. 1983.
82. Иван Д. Мачужић ванредни професор 2016. Индустријско инжењерство, индустријски менаџмент 1971.
83. Александар В. Алексић доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
84. Марко Ј. Ђапан доцент 2017. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1983.
85. Никола З. Коматина истраживач приправник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1993.
86. Тијана Г. Цветић истраживач сарадник 2018. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 1991.
87. Марија С. Захар Ђорђевић истраживач сарадник 2016. Индустријско инжењерство 1988.
88. Миладин Ж. Стефановић редовни професор 2014. Индустријски инжењеринг и производно машинство. 1971.
89. Марија И. Савковић истраживач приправник 2018. Индустријски инжeњеринг и инжeњерски менаџмент 1984.
90. Вања М. Шуштершич редовни професор 2016. Енергетика и процесна техника. 1967.
91. Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Енергетика и процесна техника 1954.
92. Давор Н. Кончаловић доцент 2015. Енергетика и процесна техника 1979.
93. Драган З. Цветковић истраживач приправник 2012. Енергетика и процесна техника 1983.
94. Дубравка Н. Живковић научни сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1977.
95. Горан Б. Бошковић доцент 2016. Енергетика и процесна техника 1978.
96. Никола Ж. Ракић истраживач сарадник 2016. Енергетика и процесна техника 1987.
97. Младен М. Јосијевић асистент 2018. Енергетика и процесна техника 1988.
98. Небојша М. Јуришевић истраживач сарадник 2018. Енергетика и процесна техника 1989.
99. Владимир Ј. Вукашиновић доцент 2018. Енергетика и процесна техника 1986.
100. Александар Д Миловановић истраживач сарадник 2019. Енергетика 1985.
101. Јасмина Скерлић истраживач приправник 2012. Енегетска ефикасност 1974.
102. Сандра Д Стефановић доцент 2017. Енглески језик 1972.
103. Мина Т. Васковић Јовановић доцент 2017. Електротехничко и рачунарско инжињерство 1986.
104. Александар С. Пеулић редовни професор 2017. Електротехничко и рачунарско инжењерство 1969.
105. Зоран Б. Бабовић доцент 2019. Електротехника и рачунарство 1973.
106. Владимир П. Миловановић доцент 2018. Експериментална механика 1979.
107. Александар Д. Јовановић доцент 2018. Друмски саобраћај 1987.
108. Велибор Исаиловић доцент 2017. Биоинжењеринг 1980.
109. Живана М. Јовановић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1990.
110. Милош Н. Јовичић истраживач сарадник 2019. Биоинжењеринг 1991.
111. Тања М. Милутиновић истраживач приправник 2019. Биоинжењеринг 1993.
112. Јасна Ј. Радуловић редовни професор 2011. Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжињерствои 1960.
113. Милан С. Матијевић редовни професор 2012. Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство 1970.
114. Весна М. Ранковић редовни професор 2014. Аутоматика и мехатроника и примењена информатика 1967.
115. Александар М. Нешовић истраживач приправник 2017. Τермодинамика и процесна техника 1991.
116. Јасна Д. Глишовић ванредни професор 2017. Mоторна возила и друмски саобраћај 1969.