Nastavnici fakulteta

Pregled nastavnika Fakulteta


Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
# Nastavnik Zvanje Godina izbora Uža naučna/umetnička oblast Godina rođenja
1. Vesna S. Trifunović redovni profesor 2019. Sociologija obrazovanja 1966.
2. Violeta P. Jovanović redovni profesor 2014. Književnost sa metodikom 1963.
3. Gordana P. Budimir Ninković redovni profesor 2014. Pedagoška naučna oblast. 1955.
4. Emina M. Kopas-Vukašinović redovni profesor 2015. Pedagogija. 1959.
5. Živorad M. Marković redovni profesor 2017. Fizička kultura sa metodikama. 1963.
6. Radmila B. Milovanović redovni profesor 2019. Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu 1954.
7. Ružica Ž. Petrović redovni profesor 2014. Filozofija. 1960.
8. Sunčica V. Macura Milovanović redovni profesor 2017. Specijalno pedagoške i psihološke nauke 1961.
9. Aleksandar M. Ignjatović vanredni profesor 2016. Fizička kultura sa metodikom. 1979.
10. Aleksandra Mihajlović vanredni profesor 2019. Metodika nastave matematike 1975.
11. Biljana J. Stojanović vanredni profesor 2019. Didaktika sa metodikom 1965.
12. Ilijana R. Čutura vanredni profesor 2015. Srpski jezik sa metodikom nastave. 1972.
13. Irena B. Golubović Ilić vanredni profesor 2019. Metodika nastave prirode i društva 1974.
14. Jelena Lj. Teodorović vanredni profesor 2016. Pedagogija 1973.
15. Jelena S. Starčević vanredni profesor 2019. Psihologija u vaspitno-obrazovnom radu 1977.
16. Marko M. Đorđević vanredni profesor 2017. Komunikologija. 1978.
17. Predrag Živković vanredni profesor 2019. Opšta pedagogija sa metodologijom 1970.
18. Svetlana S. Ćurčić vanredni profesor 2017. Osnove prirodnih nauka. 1964.
19. Bogdan S. Štetić docent 2017. Likovna umetnost sa metodikom nastave 1983.
20. Branko A. Ilić docent 2017. Književnost sa metodikom nastave. 1970.
21. Vera M. Savić docent 2019. Engleski jezik sa metodikom 1957.
22. Verica R. Milutinović docent 2016. Informatika sa metodikom. 1972.
23. Vesna M. Petrović docent 2015. Psihologija 1967.
24. Vladimir T. Ristić docent 2016. Matematika sa metodikom nastave 1974.
25. Dragan M. Ješić docent 2013. Pedagogija 1954.
26. Dušan P. Ristanović docent 2016. Didaktika i metodika nastave 1974.
27. Ivana M. Milić docent 2019. Muzička kultura sa metodikom 1975.
28. Ivana R. Ćirković Miladinović docent 2015. Engleski jezik sa metodikom nastave 1977.
29. Jelena Lj. Spasić docent 2017. Srpski jezik sa metodikom nastave 1981.
30. Jelena M. Mladenović docent 2016. Metodika nastave prirodnih nauka 1971.
31. Jelena R. Grkić Ginić docent 2013. Muzička kultura sa metodikom nastave. 1975.
32. Maja M. Dimitrijević docent 2017. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1973.
33. Marija M. Stanojević Veselinov docent 2019. Nemački jezik sa metodikom 1983.
34. Mia Arsenijević docent 2016. Likovna umetnost sa metodikom nastave 1984.
35. Milica J. Stanković docent 2018. Muzička kultura sa metodikom 1982.
36. Miloš M. Đorđević docent 2017. Likovna umetnost sa metodikom nastave 1978.
37. Nataša M. Vukićević docent 2011. Metodika nastave muzičke kulture. 1971.
38. Nenad J. Stevanović docent 2017. Pedagogija 1982.
39. Nenad R. Vulović docent 2017. Metodika nastave matematike 1979.
40. Sandra R. Milanović docent 2015. Fizička kultura sa metodikom nastave 1977.
41. Slađana S. Stanković docent 2017. Fizička kultura sa metodikom nastave 1974.
42. Snežana P. Marković docent 2015. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. 1961.
43. Ana S. Miljković Pavlović asistent 2018. Predškolska pedagogija sa metodikom 1982.
44. Andrijana Ž. Miletić asistent 2019. Metodika nastave prirode i društva 1986.
45. Bojana M. Dimitrijević asistent 2017. Specijalno pedagoške i psihološke nauke 1983.
46. Jovana N. Đorđević asistent 2017. Likovna umetnost sa metodikom 1986.
47. Katarina R. Stanojević asistent 2015. Muzička kultura sa metodikom nastave 1982.
48. Milan P. Milikić asistent 2018. Metodika nastave matematike 1988.
49. Nina B. Marković asistent 2018. Književnost sa metodikom nastave 1988.
50. Nina S. Eremić asistent 2017. Likovna umetnost sa metodikom 1990.
51. Olivera D. Cekić-Jovanović asistent 2014. Metodika nastave prirode i društva 1983.
52. Suzana M. Đorđević asistent 2018. Informatika sa metodikom 1993.
53. Teodora Z. Marinković asistent 2017. Psihologija 1990.