Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет педагошких наука у Јагодини
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1. Сузана М. Ђорђевић асистент 2018. Информатика са методиком 1993.
2. Нина С. Еремић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1990.
3. Теодора З. Маринковић асистент 2017. Психологија 1990.
4. Нина Б. Марковић асистент 2018. Књижевност са методиком наставе 1988.
5. Милан П. Миликић асистент 2018. Методика наставе математике 1988.
6. Јована Н. Ђорђевић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1986.
7. Андријана Ж. Милетић асистент 2019. Методика наставе природе и друштва 1986.
8. Миа Арсенијевић доцент 2016. Ликовна уметност са методиком наставе 1984.
9. Марија М. Станојевић Веселинов доцент 2019. Немачки језик са методиком 1983.
10. Богдан С. Штетић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1983.
11. Оливера Д. Цекић-Јовановић асистент 2014. Методика наставе природе и друштва 1983.
12. Бојана М. Димитријевић асистент 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1983.
13. Милица Ј. Станковић доцент 2018. Музичка култура са методиком 1982.
14. Катарина Р. Станојевић асистент 2015. Музичка култура са методиком наставе 1982.
15. Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Педагогија 1982.
16. Ана С. Миљковић Павловић асистент 2018. Предшколска педагогија са методиком 1982.
17. Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Српски језик са методиком наставе 1981.
18. Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Физичка култура са методиком. 1979.
19. Ненад Р. Вуловић доцент 2017. Методика наставе математике 1979.
20. Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Комуникологија. 1978.
21. Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1978.
22. Јелена С. Старчевић ванредни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1977.
23. Сандра Р. Милановић доцент 2015. Физичка култура са методиком наставе 1977.
24. Ивана Р. Ћирковић Миладиновић доцент 2015. Енглески језик са методиком наставе 1977.
25. Јелена Р. Гркић Гинић доцент 2013. Музичка култура са методиком наставе. 1975.
26. Александра Михајловић ванредни професор 2019. Методика наставе математике 1975.
27. Ивана М. Милић доцент 2019. Музичка култура са методиком 1975.
28. Слађана С. Станковић доцент 2017. Физичка култура са методиком наставе 1974.
29. Душан П. Ристановић доцент 2016. Дидактика и методика наставе 1974.
30. Ирена Б. Голубовић Илић ванредни професор 2019. Методика наставе природе и друштва 1974.
31. Владимир Т. Ристић доцент 2016. Математика са методиком наставе 1974.
32. Јелена Љ. Теодоровић ванредни професор 2016. Педагогија 1973.
33. Маја М. Димитријевић доцент 2017. Методика наставе српског језика и књижевности 1973.
34. Илијана Р. Чутура ванредни професор 2015. Српски језик са методиком наставе. 1972.
35. Верица Р. Милутиновић доцент 2016. Информатика са методиком. 1972.
36. Наташа М. Вукићевић доцент 2011. Методика наставе музичке културе. 1971.
37. Јелена М. Младеновић доцент 2016. Методика наставе природних наука 1971.
38. Бранко А. Илић доцент 2017. Књижевност са методиком наставе. 1970.
39. Предраг Живковић ванредни професор 2019. Општа педагогија са методологијом 1970.
40. Весна М. Петровић доцент 2015. Психологија 1967.
41. Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Социологија образовања 1966.
42. Биљана Ј. Стојановић ванредни професор 2019. Дидактика са методиком 1965.
43. Светлана С. Ћурчић ванредни професор 2017. Основе природних наука. 1964.
44. Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Физичка култура са методикама. 1963.
45. Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Књижевност са методиком 1963.
46. Снежана П. Марковић доцент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности. 1961.
47. Сунчица В. Мацура Миловановић редовни професор 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1961.
48. Ружица Ж. Петровић редовни професор 2014. Филозофија. 1960.
49. Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Педагогија. 1959.
50. Вера М. Савић доцент 2019. Енглески језик са методиком 1957.
51. Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Педагошка научна област. 1955.
52. Драган М. Јешић доцент 2013. Педагогија 1954.
53. Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1954.