Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет педагошких наука у Јагодини
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Андријана Ж. Милетић асистент 2019. Методика наставе природе и друштва 1986.
2. Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Социологија образовања 1966.
3. Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1954.
4. Предраг Живковић ванредни професор 2019. Општа педагогија са методологијом 1970.
5. Милица Ј. Станковић доцент 2018. Музичка култура са методиком 1982.
6. Ана С. Миљковић Павловић асистент 2018. Предшколска педагогија са методиком 1982.
7. Милан П. Миликић асистент 2018. Методика наставе математике 1988.
8. Нина Б. Марковић асистент 2018. Књижевност са методиком наставе 1988.
9. Сузана М. Ђорђевић асистент 2018. Информатика са методиком 1993.
10. Јована Н. Ђорђевић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1986.
11. Нина С. Еремић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1990.
12. Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Комуникологија. 1978.
13. Богдан С. Штетић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1983.
14. Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1978.
15. Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Српски језик са методиком наставе 1981.
16. Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Педагогија 1982.
17. Светлана С. Ћурчић ванредни професор 2017. Основе природних наука. 1964.
18. Бојана М. Димитријевић асистент 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1983.
19. Теодора З. Маринковић асистент 2017. Психологија 1990.
20. Сунчица В. Мацура Миловановић редовни професор 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1961.
21. Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Физичка култура са методикама. 1963.
22. Бранко А. Илић доцент 2017. Књижевност са методиком наставе. 1970.
23. Маја М. Димитријевић доцент 2017. Методика наставе српског језика и књижевности 1973.
24. Слађана С. Станковић доцент 2017. Физичка култура са методиком наставе 1974.
25. Ненад Р. Вуловић доцент 2017. Методика наставе математике 1979.
26. Јелена Љ. Теодоровић ванредни професор 2016. Педагогија 1973.
27. Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Физичка култура са методиком. 1979.
28. Јелена М. Младеновић доцент 2016. Методика наставе природних наука 1971.
29. Владимир Т. Ристић доцент 2016. Математика са методиком наставе 1974.
30. Миа Арсенијевић доцент 2016. Ликовна уметност са методиком наставе 1984.
31. Душан П. Ристановић доцент 2016. Дидактика и методика наставе 1974.
32. Верица Р. Милутиновић доцент 2016. Информатика са методиком. 1972.
33. Снежана П. Марковић доцент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности. 1961.
34. Сандра Р. Милановић доцент 2015. Физичка култура са методиком наставе 1977.
35. Ивана Р. Ћирковић Миладиновић доцент 2015. Енглески језик са методиком наставе 1977.
36. Весна М. Петровић доцент 2015. Психологија 1967.
37. Илијана Р. Чутура ванредни професор 2015. Српски језик са методиком наставе. 1972.
38. Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Педагогија. 1959.
39. Катарина Р. Станојевић асистент 2015. Музичка култура са методиком наставе 1982.
40. Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Педагошка научна област. 1955.
41. Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Књижевност са методиком 1963.
42. Ружица Ж. Петровић редовни професор 2014. Филозофија. 1960.
43. Оливера Д. Цекић-Јовановић асистент 2014. Методика наставе природе и друштва 1983.
44. Јелена Р. Гркић Гинић доцент 2013. Музичка култура са методиком наставе. 1975.
45. Драган М. Јешић доцент 2013. Педагогија 1954.
46. Наташа М. Вукићевић доцент 2011. Методика наставе музичке културе. 1971.
47. Александра Михајловић ванредни професор 2019. Методика наставе математике 1975.
48. Биљана Ј. Стојановић ванредни професор 2019. Дидактика са методиком 1965.
49. Ирена Б. Голубовић Илић ванредни професор 2019. Методика наставе природе и друштва 1974.
50. Ивана М. Милић доцент 2019. Музичка култура са методиком 1975.
51. Јелена С. Старчевић ванредни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1977.
52. Вера М. Савић доцент 2019. Енглески језик са методиком 1957.
53. Марија М. Станојевић Веселинов доцент 2019. Немачки језик са методиком 1983.