Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет педагошких наука у Јагодини
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Физичка култура са методиком. 1979.
2. Александра Михајловић ванредни професор 2019. Методика наставе математике 1975.
3. Ана С. Миљковић Павловић асистент 2018. Предшколска педагогија са методиком 1982.
4. Андријана Ж. Милетић асистент 2019. Методика наставе природе и друштва 1986.
5. Биљана Ј. Стојановић ванредни професор 2019. Дидактика са методиком 1965.
6. Богдан С. Штетић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1983.
7. Бојана М. Димитријевић асистент 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1983.
8. Бранко А. Илић доцент 2017. Књижевност са методиком наставе. 1970.
9. Вера М. Савић доцент 2019. Енглески језик са методиком 1957.
10. Верица Р. Милутиновић доцент 2016. Информатика са методиком. 1972.
11. Весна М. Петровић доцент 2015. Психологија 1967.
12. Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Социологија образовања 1966.
13. Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Књижевност са методиком 1963.
14. Владимир Т. Ристић доцент 2016. Математика са методиком наставе 1974.
15. Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Педагошка научна област. 1955.
16. Драган М. Јешић доцент 2013. Педагогија 1954.
17. Душан П. Ристановић доцент 2016. Дидактика и методика наставе 1974.
18. Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Педагогија. 1959.
19. Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Физичка култура са методикама. 1963.
20. Ивана М. Милић доцент 2019. Музичка култура са методиком 1975.
21. Ивана Р. Ћирковић Миладиновић доцент 2015. Енглески језик са методиком наставе 1977.
22. Илијана Р. Чутура ванредни професор 2015. Српски језик са методиком наставе. 1972.
23. Ирена Б. Голубовић Илић ванредни професор 2019. Методика наставе природе и друштва 1974.
24. Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Српски језик са методиком наставе 1981.
25. Јелена Љ. Теодоровић ванредни професор 2016. Педагогија 1973.
26. Јелена М. Младеновић доцент 2016. Методика наставе природних наука 1971.
27. Јелена Р. Гркић Гинић доцент 2013. Музичка култура са методиком наставе. 1975.
28. Јелена С. Старчевић ванредни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1977.
29. Јована Н. Ђорђевић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1986.
30. Катарина Р. Станојевић асистент 2015. Музичка култура са методиком наставе 1982.
31. Маја М. Димитријевић доцент 2017. Методика наставе српског језика и књижевности 1973.
32. Марија М. Станојевић Веселинов доцент 2019. Немачки језик са методиком 1983.
33. Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Комуникологија. 1978.
34. Миа Арсенијевић доцент 2016. Ликовна уметност са методиком наставе 1984.
35. Милан П. Миликић асистент 2018. Методика наставе математике 1988.
36. Милица Ј. Станковић доцент 2018. Музичка култура са методиком 1982.
37. Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1978.
38. Наташа М. Вукићевић доцент 2011. Методика наставе музичке културе. 1971.
39. Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Педагогија 1982.
40. Ненад Р. Вуловић доцент 2017. Методика наставе математике 1979.
41. Нина Б. Марковић асистент 2018. Књижевност са методиком наставе 1988.
42. Нина С. Еремић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1990.
43. Оливера Д. Цекић-Јовановић асистент 2014. Методика наставе природе и друштва 1983.
44. Предраг Живковић ванредни професор 2019. Општа педагогија са методологијом 1970.
45. Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1954.
46. Ружица Ж. Петровић редовни професор 2014. Филозофија. 1960.
47. Сандра Р. Милановић доцент 2015. Физичка култура са методиком наставе 1977.
48. Светлана С. Ћурчић ванредни професор 2017. Основе природних наука. 1964.
49. Слађана С. Станковић доцент 2017. Физичка култура са методиком наставе 1974.
50. Снежана П. Марковић доцент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности. 1961.
51. Сузана М. Ђорђевић асистент 2018. Информатика са методиком 1993.
52. Сунчица В. Мацура Миловановић редовни професор 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1961.
53. Теодора З. Маринковић асистент 2017. Психологија 1990.