Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Факултет педагошких наука у Јагодини
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Душан П. Ристановић доцент 2016. Дидактика и методика наставе 1974.
2. Биљана Ј. Стојановић ванредни професор 2019. Дидактика са методиком 1965.
3. Вера М. Савић доцент 2019. Енглески језик са методиком 1957.
4. Ивана Р. Ћирковић Миладиновић доцент 2015. Енглески језик са методиком наставе 1977.
5. Сузана М. Ђорђевић асистент 2018. Информатика са методиком 1993.
6. Верица Р. Милутиновић доцент 2016. Информатика са методиком. 1972.
7. Виолета П. Јовановић редовни професор 2014. Књижевност са методиком 1963.
8. Нина Б. Марковић асистент 2018. Књижевност са методиком наставе 1988.
9. Бранко А. Илић доцент 2017. Књижевност са методиком наставе. 1970.
10. Марко М. Ђорђевић ванредни професор 2017. Комуникологија. 1978.
11. Јована Н. Ђорђевић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1986.
12. Нина С. Еремић асистент 2017. Ликовна уметност са методиком 1990.
13. Богдан С. Штетић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1983.
14. Милош М. Ђорђевић доцент 2017. Ликовна уметност са методиком наставе 1978.
15. Миа Арсенијевић доцент 2016. Ликовна уметност са методиком наставе 1984.
16. Владимир Т. Ристић доцент 2016. Математика са методиком наставе 1974.
17. Александра Михајловић ванредни професор 2019. Методика наставе математике 1975.
18. Ненад Р. Вуловић доцент 2017. Методика наставе математике 1979.
19. Милан П. Миликић асистент 2018. Методика наставе математике 1988.
20. Наташа М. Вукићевић доцент 2011. Методика наставе музичке културе. 1971.
21. Ирена Б. Голубовић Илић ванредни професор 2019. Методика наставе природе и друштва 1974.
22. Оливера Д. Цекић-Јовановић асистент 2014. Методика наставе природе и друштва 1983.
23. Андријана Ж. Милетић асистент 2019. Методика наставе природе и друштва 1986.
24. Јелена М. Младеновић доцент 2016. Методика наставе природних наука 1971.
25. Маја М. Димитријевић доцент 2017. Методика наставе српског језика и књижевности 1973.
26. Снежана П. Марковић доцент 2015. Методика наставе српског језика и књижевности. 1961.
27. Ивана М. Милић доцент 2019. Музичка култура са методиком 1975.
28. Милица Ј. Станковић доцент 2018. Музичка култура са методиком 1982.
29. Катарина Р. Станојевић асистент 2015. Музичка култура са методиком наставе 1982.
30. Јелена Р. Гркић Гинић доцент 2013. Музичка култура са методиком наставе. 1975.
31. Марија М. Станојевић Веселинов доцент 2019. Немачки језик са методиком 1983.
32. Предраг Живковић ванредни професор 2019. Општа педагогија са методологијом 1970.
33. Светлана С. Ћурчић ванредни професор 2017. Основе природних наука. 1964.
34. Ненад Ј. Стевановић доцент 2017. Педагогија 1982.
35. Јелена Љ. Теодоровић ванредни професор 2016. Педагогија 1973.
36. Драган М. Јешић доцент 2013. Педагогија 1954.
37. Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Педагогија. 1959.
38. Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Педагошка научна област. 1955.
39. Ана С. Миљковић Павловић асистент 2018. Предшколска педагогија са методиком 1982.
40. Весна М. Петровић доцент 2015. Психологија 1967.
41. Теодора З. Маринковић асистент 2017. Психологија 1990.
42. Радмила Б. Миловановић редовни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1954.
43. Јелена С. Старчевић ванредни професор 2019. Психологија у васпитно-образовном раду 1977.
44. Весна С. Трифуновић редовни професор 2019. Социологија образовања 1966.
45. Сунчица В. Мацура Миловановић редовни професор 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1961.
46. Бојана М. Димитријевић асистент 2017. Специјално педагошке и психолошке науке 1983.
47. Јелена Љ. Спасић доцент 2017. Српски језик са методиком наставе 1981.
48. Илијана Р. Чутура ванредни професор 2015. Српски језик са методиком наставе. 1972.
49. Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Физичка култура са методикама. 1963.
50. Сандра Р. Милановић доцент 2015. Физичка култура са методиком наставе 1977.
51. Слађана С. Станковић доцент 2017. Физичка култура са методиком наставе 1974.
52. Александар М. Игњатовић ванредни професор 2016. Физичка култура са методиком. 1979.
53. Ружица Ж. Петровић редовни професор 2014. Филозофија. 1960.