Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Математика и Информатика
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Мирјана М. Лазић доцент 2020. Дискретна математика 1959.
2. Мирјана В. Павловић доцент 2020. Мтематичка нализа са применама. 1966.
3. Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Математичка анализа са применама. 1986.
4. Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
5. Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
6. Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
7. Милош Р. Ивановић ванредни професор 2017. Рачунарске комуникације. 1978.
8. Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
9. Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
10. Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
11. Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
12. Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
13. Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
14. Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
15. Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
16. Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
17. Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
18. Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
19. Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
20. Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
21. Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
22. Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
23. Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
24. Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
25. Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
26. Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
27. Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
28. Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
29. Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
30. Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
31. Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
32. Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
33. Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
34. Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
35. Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
36. Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
37. Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
38. Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.