Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Математика и Информатика
# Наставник ↑ Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
2. Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
3. Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
4. Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
5. Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
6. Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
7. Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
8. Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
9. Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
10. Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
11. Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
12. Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
13. Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
14. Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
15. Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
16. Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
17. Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
18. Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Математичка анализа са применама. 1986.
19. Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
20. Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
21. Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
22. Милош Р. Ивановић ванредни професор 2017. Рачунарске комуникације. 1978.
23. Мирјана В. Павловић доцент 2020. Мтематичка нализа са применама. 1966.
24. Мирјана М. Лазић доцент 2020. Дискретна математика 1959.
25. Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
26. Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
27. Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
28. Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
29. Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
30. Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
31. Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
32. Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
33. Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
34. Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
35. Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
36. Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
37. Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
38. Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.