Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Математика и Информатика
# Наставник Звање ↓ Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
2. Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
3. Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
4. Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
5. Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
6. Милош Р. Ивановић ванредни професор 2017. Рачунарске комуникације. 1978.
7. Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
8. Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
9. Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
10. Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
11. Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
12. Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Математичка анализа са применама. 1986.
13. Мирјана В. Павловић доцент 2020. Мтематичка нализа са применама. 1966.
14. Мирјана М. Лазић доцент 2020. Дискретна математика 1959.
15. Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
16. Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
17. Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
18. Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
19. Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
20. Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
21. Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
22. Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
23. Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
24. Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
25. Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
26. Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
27. Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
28. Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
29. Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
30. Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
31. Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
32. Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
33. Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
34. Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
35. Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
36. Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
37. Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
38. Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.