Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Математика и Информатика
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
2. Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
3. Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
4. Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
5. Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
6. Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
7. Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
8. Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
9. Мирјана М. Лазић доцент 2020. Дискретна математика 1959.
10. Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
11. Ненад Д. Стефановић ванредни професор 2016. Информациони системи 1976.
12. Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
13. Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
14. Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
15. Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
16. Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
17. Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
18. Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
19. Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
20. Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
21. Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
22. Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Математичка анализа са применама. 1986.
23. Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
24. Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
25. Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
26. Мирјана В. Павловић доцент 2020. Мтематичка нализа са применама. 1966.
27. Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
28. Ана М. Капларевић - Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
29. Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
30. Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
31. Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
32. Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
33. Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
34. Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
35. Милош Р. Ивановић ванредни професор 2017. Рачунарске комуникације. 1978.
36. Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
37. Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
38. Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.