Nastavnici fakulteta

Pregled nastavnika Fakulteta


PMF: Fizika
# Nastavnik Zvanje Godina izbora Uža naučna/umetnička oblast Godina rođenja
1. Ivan M. Živić redovni profesor 2007. Mehanika, klasična teorijska fizika. 1963.
2. Milan S. Kovačević redovni profesor 2019. Atomska molekulska i optička fizika. 1967.
3. Miroljub D. Dugić redovni profesor 2011. Kvantna fizika . 1961.
4. Svetislav M. Savović redovni profesor 2009. Subatomska fizika. 1961.
5. Dragana Ž. Krstić vanredni profesor 2019. Radijaciona fizika 1960.
6. Nenad D Stevanović vanredni profesor 2016. Radijaciona fizika 1977.
7. Violeta A. Petrović docent 2013. Elektronika sa telekomunikacijama, informacioni sistemi. 1973.
8. Vladimir M. Marković docent 2019. Radijaciona fizika 1981.
9. Vladimir M. Cvjetković docent 2016. Informatika u fizici. 1961.
10. Dragan R Todorović docent 2011. Fuzika kondenzovane materije 1956.
11. Jasna M. Stevanović docent 2019. Atomska, molekulska i optička fizika 1979.
12. Mirko M. Radulović docent 2018. Atomska, molekularna i optička fizika. 1968.
13. Momir Arsenijević docent 2018. Kvantna mehanika 00.
14. Saša Z. Simić docent 2019. Fizika plazme i astrofizika 1971.
15. Biljana N. Milenković naučni saradnik 2014. Radijaciona fizika 1983.
16. Nebojša S. Danilović naučni saradnik 2014. Fizika kondenzovane materije. 1963.
17. Ana Simović asistent 2014. Atomska, molekulska i optička fizika 1985.
18. Jelena M. Stajić istraživač 2012. Radijaciona fizika 1984.
19. Ljubica M. Kuzmanović istraživač pripravnik 2015. Atomska, molekulska i optička fizika 1988.
20. Pamela D. Praščević saradnik u nastavi 2013. Fizika 1989.
21. Hristina B. Delibašić saradnik u nastavi 2017. Atomska, molekulska i optička fizika 1993.