Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Физика
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења ↓
1. Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
2. Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
3. Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
4. Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
5. Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
6. Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
7. Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
8. Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
9. Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
10. Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
11. Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
12. Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
13. Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
14. Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
15. Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
16. Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
17. Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
18. Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
19. Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
20. Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
21. Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.