Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Физика
# Наставник Звање Година избора ↓ Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
2. Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
3. Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
4. Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
5. Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
6. Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
7. Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
8. Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
9. Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
10. Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
11. Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
12. Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
13. Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
14. Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
15. Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
16. Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
17. Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
18. Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
19. Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
20. Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
21. Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.