Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Физика
# Наставник Звање ↓ Година избора Ужа научна/уметничка област Година рођења
1. Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
2. Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
3. Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
4. Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
5. Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
6. Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
7. Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
8. Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
9. Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
10. Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
11. Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
12. Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
13. Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
14. Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
15. Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
16. Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
17. Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
18. Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
19. Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
20. Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
21. Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.