Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Физика
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
2. Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
3. Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
4. Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
5. Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
6. Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
7. Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
8. Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
9. Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика 00.
10. Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
11. Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
12. Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
13. Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
14. Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
15. Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
16. Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
17. Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
18. Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
19. Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
20. Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
21. Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.