Nastavnici fakulteta

Pregled nastavnika Fakulteta


PMF: Hemija
# Nastavnik Zvanje Godina izbora Uža naučna/umetnička oblast Godina rođenja
1. Zoran D. Matović redovni profesor 2013. Neorganska hemija. 1960.
2. Zorica D. Petrović redovni profesor 2010. Organska hemija. 1958.
3. Zorica M. Bugarčić redovni profesor 2005. Organska hemija. 1954.
4. Milan D. Joksović redovni profesor 2018. Organska hemija. 1963.
5. Svetlana D. Marković redovni profesor 2009. Fizička hemija. 1959.
6. Srećko R. Trifunović redovni profesor 2004. Hemija. 1954.
7. Biljana V. Petrović vanredni profesor 2013. Neorganska hemija. 1976.
8. Boris D. Furtula vanredni profesor 2020. Fizička hemija. 1978.
9. Verica V. Jevtić vanredni profesor 2018. Neorganska hemija. 1976.
10. Zoran R. Ratković vanredni profesor 2017. Organska hemija. 1958.
11. Zorka M. Stanić vanredni profesor 2018. Analitička hemija. 1966.
12. Ljubinka G. Joksović vanredni profesor 2018. Analitička hemija 1963.
13. Milan Mladenović vanredni profesor 2019. Biohemija 1984.
14. Nenad L. Vuković vanredni profesor 2019. Biohemija. 1976.
15. Slavko D. Radenković vanredni profesor 2018. Fizička hemija. 1981.
16. Snežana R. Rajković vanredni profesor 2019. Neorganska hemija . 1972.
17. Andrija Ćirić docent 2017. Instrumentalna analitička hemija 00.
18. Biljana Đ. Glišić docent 2017. Neorganska hemija 1985.
19. Violeta R. Marković docent 2018. organska hemija 1985.
20. Vladimir B. Mihailović docent 2016. Biohemija 1984.
21. Vladimir P. Petrović docent 2018. Organska hemija 1984.
22. Ivan S. Damljanović docent 2019. Organska hemija i nastava hemije 1979.
23. Jelena D. Đurđević docent 2015. Nastava Hemije 1983.
24. Jovana V. Bogojeski docent 2016. Neorganska hemija 1980.
25. Biljana Šmit naučni saradnik 2016. Organska hemija 00.
26. Vera M. Divac naučni saradnik 2014. Hemija. 1978.
27. Marina D. Kostić naučni saradnik 2014. Hemija 1981.
28. Snežana M. Jovanović Stević naučni saradnik 2015. Neorganska hemija 1982.
29. Dragana D. Stevanović asistent 2014. Organska hemija 1984.
30. Zoran B. Simić asistent 2010. Hemija. 1959.
31. Jelena M. Stepanović asistent 2016. Analitička hemija 1975.
32. Jelena Tošović asistent 2015. Fizička hemija 1990.
33. Marina Ćendić asistent 2017. Neorganska hemija 1985.
34. Dušica M. Simijonović istraživač 2015. Hemija 1982.
35. Aleksandra G. Minić istraživač pripravnik 2015. Organska hemija 1989.
36. Dušan S. Ćoćić istraživač pripravnik 2017. Neorganska hemija 1991.
37. Jovana P. Jovanović istraživač pripravnik 2016. Organska hemija 1989.
38. Katarina V. Jakovljević istraživač pripravnik 2016. organska hemija 1991.
39. Marija M. Antić istraživač pripravnik 2015. Hemija 1988.
40. Milan M. Milutinović istraživač pripravnik 2015. Neorganska hemija 1989.
41. Nada D. Savić istraživač pripravnik 2015. Neorganska hemija 1989.
42. Nenad Ž. Janković istraživač pripravnik 2013. Organska hemija 1985.
43. Emina M. Mrkalić istraživač saradnik 2015. Hemija 1981.
44. Ivan Ž. Jakovljević istraživač saradnik 2016. Analitička hemija 1982.
45. Jelena S. Katanić istraživač saradnik 2016. hemija 1988.
46. Jovana M. Muškinja istraživač saradnik 2017. Organska hemija 1986.
47. Marija S.Jeremić istraživač saradnik 2016. Neorganska hemija 1984.
48. Nevena M. Stanković istraživač saradnik 2016. Biohemija 1987.
49. Nevena R. Mihailović istraživač saradnik 2017. Analitička hemija 1989.
50. Tatjana M. Boroja istraživač saradnik 2017. Biohemija 1989.