Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


ПМФ: Хемија
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија 1963.
2. Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
3. Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
4. Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
5. Зорка М. Станић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија. 1966.
6. Милан Младеновић ванредни професор 2019. Биохемија 1984.
7. Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
8. Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
9. Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
10. Ненад Л. Вуковић ванредни професор 2019. Биохемија. 1976.
11. Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија 00.
12. Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
13. Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
14. Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
15. Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
16. Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
17. Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
18. Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
19. Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
20. Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
21. Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2019. Неорганска хемија . 1972.
22. Верица В. Јевтић ванредни професор 2018. Неорганска хемија. 1976.
23. Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
24. Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
25. Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
26. Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
27. Владимир П. Петровић доцент 2018. Органска хемија 1984.
28. Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
29. Виолета Р. Марковић доцент 2018. органска хемија 1985.
30. Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија 00.
31. Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
32. Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
33. Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
34. Иван С. Дамљановић доцент 2019. Органска хемија и настава хемије 1979.
35. Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
36. Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Органска хемија. 1963.
37. Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
38. Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Органска хемија. 1958.
39. Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
40. Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
41. Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Физичка хемија. 1981.
42. Борис Д. Фуртула ванредни професор 2020. Физичка хемија. 1978.
43. Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
44. Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
45. Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
46. Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
47. Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
48. Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
49. Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
50. Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.