Наставници факултета

Преглед наставника Факултета


Природно-математички факултет у Крагујевцу
# Наставник Звање Година избора Ужа научна/уметничка област ↑ Година рођења
1. Милан С. Станковић ванредни професор 2019. Eкологија, биогеографија и заштита животне средине 1984.
2. Ненад С. Стојановић доцент 2019. Алгебра и логика 1987.
3. Радосав С. Ђорђевић ванредни професор 2015. Алгебра и логика. 1961.
4. Силвана Т. Маринковић доцент 2017. Алгебра и логика. 1960.
5. Маријана М. Косанић ванредни професор 2020. Алгологија и микологија 1981.
6. Љубинка Г. Јоксовић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија 1963.
7. Јелена М. Степановић асистент 2016. Аналитичка хемија 1975.
8. Невена Р. Михаиловић истраживач сарадник 2017. Аналитичка хемија 1989.
9. Иван Ж. Јаковљевић истраживач сарадник 2016. Аналитичка хемија 1982.
10. Зорка М. Станић ванредни професор 2018. Аналитичка хемија. 1966.
11. Далиборка Поповић доцент 2016. Андрагогија, педагогија .
12. Милан С. Ковачевић редовни професор 2019. Атомска молекулска и оптичка физика. 1967.
13. Мирко М. Радуловић доцент 2018. Атомска, молекуларна и оптичка физика. 1968.
14. Јасна М. Стевановић доцент 2019. Атомска, молекулска и оптичка физика 1979.
15. Љубица М. Кузмановић истраживач приправник 2015. Атомска, молекулска и оптичка физика 1988.
16. Ана Симовић асистент 2014. Атомска, молекулска и оптичка физика 1985.
17. Христина Б. Делибашић сарадник у настави 2017. Атомска, молекулска и оптичка физика 1993.
18. Сања Љ. Матић научни сарадник 2015. Биологија 1981.
19. Филип Ј. Грбовић истраживач сарадник 2017. Биологија 1988.
20. Наташа М. Радојковић истраживач сарадник 2016. Биологија 1987.
21. Марко Н. Живановић научни сарадник 2016. Биологија 1980.
22. Тијана З. Величковић истраживач приправник 2016. Биологија 1991.
23. Радмила М. Глишић ванредни професор 2019. Биологија ћелије и ткива. 1963.
24. Невена Х. Ђукић ванредни професор 2019. Биохемија 1965.
25. Милан Младеновић ванредни професор 2019. Биохемија 1984.
26. Невена М. Станковић истраживач сарадник 2016. Биохемија 1987.
27. Владимир Б. Михаиловић доцент 2016. Биохемија 1984.
28. Стефан М. Марковић асистент 2016. Биохемија 1990.
29. Виолета Јаковљевић научни сарадник 2014. Биохемија .
30. Татјана М. Бороја истраживач сарадник 2017. Биохемија 1989.
31. Ненад Л. Вуковић ванредни професор 2019. Биохемија. 1976.
32. Драгана З. Јаковљевић асистент 2015. Ботаника 1986.
33. Вишња М. Симић доцент 2016. Вештачка интелигенција 1978.
34. Татјана П. Стојановић доцент 2016. Вештачка интелигенција. 1974.
35. Јелица З. Васиљевић асистент 2016. Вештачка интелогенција 1991.
36. Снежана М. Станић ванредни професор 2016. Генетика и еволуција 1961.
37. Дарко В. Грујичић доцент 2018. Генетика и еволуција. 1967.
38. Оливера М. Милошевић-Ђорђевић редовни професор 2010. Генетика. 1963.
39. Емилија М. Нешовић ванредни професор 2016. Геометрија 1970.
40. Бојана Д. Боровићанин ванредни професор 2019. Дискретна математика 1973.
41. Мирјана М. Лазић доцент 2020. Дискретна математика 1959.
42. Мирко В. Леповић ванредни професор 2016. Дискретна математика 1958.
43. Тања Б. Тракић доцент 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1979.
44. Снежана Б. Пешић ванредни професор 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1964.
45. Снежана Б. Симић редовни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине 1966.
46. Александар М. Остојић ванредни професор 2011. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1960.
47. Ана С. Петровић доцент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1978.
48. Владица М. Симић редовни професор 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1964.
49. Мирјана М. Стојановић-Петровић ванредни професор 2019. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1958.
50. Невена Б. Ђорђевић асистент 2015. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1982.
51. Јована М. Секулић истраживач сарадник 2017. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1984.
52. Драгана З. Предојевић асистент 2016. Екологија, биогеографија и заштита животне средине. 1990.
53. Виолета А. Петровић доцент 2013. Електроника са телекомуникацијама, информациони системи. 1973.
54. Љиљана М. Вукићевић-Ђорђевић предавач 2016. Енглески језик. 1962.
55. Аница В. Глођовић доцент 2016. Енглески језик. 1978.
56. Светлана М. Милошевић-Златанов ванредни професор 2020. Зоологија 1956.
57. Ана С. Митровски-Богдановић доцент 2019. Зоологија 1979.
58. Филип Н. Вукајловић асистент 2015. Зоологија 1988.
59. Марија Ј. Јовановић асистент 2017. Зоологија. 1989.
60. Андрија Ћирић доцент 2017. Инструментална аналитичка хемија .
61. Владимир М. Цвјетковић доцент 2016. Информатика у физици. 1961.
62. Бранко Ј. Арсић асистент 2013. Информациони системи 1984.
63. Момир Арсенијевић доцент 2018. Квантна механика .
64. Мирољуб Д. Дугић редовни професор 2011. Квантна физика . 1961.
65. Милица М. Грбовић асистент 2014. Математика (геометрија) 1984.
66. Невена З. Петровић асистент 2014. математичка анализа 1986.
67. Татјана В.Томовић доцент 2019. Математичка анализа и примене 1984.
68. Марија П. Станић редовни професор 2017. Математичка анализа са применама 1975.
69. Богдан А. Пирковић асистент 2014. Математичка анализа са применама 1988.
70. Александар Н. Јовановић асистент 2017. Математичка анализа са применама 1992.
71. Теодора Н. Трифуновић сарадник у настави 2016. Математичка анализа са применама 1993.
72. Дејан Р. Бојовић ванредни професор 2017. Математичка анализа са применама. 1968.
73. Слађана Б. Димитријевић доцент 2018. Математичка анализа са применама. 1975.
74. Маринко Ж. Тимотијевић доцент 2020. Математичка анализа са применама. 1986.
75. Сузана М Алексић доцент 2012. Математичка анализа са применама. 1979.
76. Милица М. Миливојевић асистент 2014. Математичка анализа са применом 1988.
77. Александар З. Миленковић асистент 2016. Методика, историја и филозофија математике 1988.
78. Иван М. Живић редовни професор 2007. Механика, класична теоријска физика. 1963.
79. Олгица Д. Стефановић доцент 2019. Микробиологија 1979.
80. Ивана Д. Радојевић доцент 2020. Микробиологија 1973.
81. Ненад М. Златић истраживач приправник 2016. Морфологија, систематика и филогенија биљака 1991.
82. Снежана Б. Бранковић доцент 2018. Морфологија, систематика и филогенија биљака. 1974.
83. Горица Т. Ђелић ванредни професор 2019. Морфологија, фитохемија и систематика биљака 1964.
84. Марина Д. Топузовић ванредни професор 2016. Морфологија, фитохемија и систематика и биљака. 1960.
85. Мирјана В. Павловић доцент 2020. Мтематичка нализа са применама. 1966.
86. Јелена Д. Ђурђевић доцент 2015. Настава Хемије 1983.
87. Јована В. Богојески доцент 2016. Неорганска хемија 1980.
88. Биљана Ђ. Глишић доцент 2017. Неорганска хемија 1985.
89. Марија С.Јеремић истраживач сарадник 2016. Неорганска хемија 1984.
90. Милан М. Милутиновић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
91. Нада Д. Савић истраживач приправник 2015. Неорганска хемија 1989.
92. Снежана М. Јовановић Стевић научни сарадник 2015. Неорганска хемија 1982.
93. Душан С. Ћоћић истраживач приправник 2017. Неорганска хемија 1991.
94. Марина Ћендић асистент 2017. Неорганска хемија 1985.
95. Снежана Р. Рајковић ванредни професор 2019. Неорганска хемија . 1972.
96. Верица В. Јевтић ванредни професор 2018. Неорганска хемија. 1976.
97. Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Неорганска хемија. 1960.
98. Биљана В. Петровић ванредни професор 2013. Неорганска хемија. 1976.
99. Александра С. Максимовић доцент 2020. Општа педагогија 1982.
100. Дарко В. Хинић ванредни професор 2019. Општа психологија 1976.
101. Ненад Ж. Јанковић истраживач приправник 2013. Органска хемија 1985.
102. Драгана Д. Стевановић асистент 2014. Органска хемија 1984.
103. Владимир П. Петровић доцент 2018. Органска хемија 1984.
104. Александра Г. Минић истраживач приправник 2015. Органска хемија 1989.
105. Виолета Р. Марковић доцент 2018. органска хемија 1985.
106. Биљана Шмит научни сарадник 2016. Органска хемија .
107. Јована П. Јовановић истраживач приправник 2016. Органска хемија 1989.
108. Катарина В. Јаковљевић истраживач приправник 2016. органска хемија 1991.
109. Јована М. Мушкиња истраживач сарадник 2017. Органска хемија 1986.
110. Иван С. Дамљановић доцент 2019. Органска хемија и настава хемије 1979.
111. Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Органска хемија. 1954.
112. Милан Д. Јоксовић редовни професор 2018. Органска хемија. 1963.
113. Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Органска хемија. 1958.
114. Зоран Р. Ратковић ванредни професор 2017. Органска хемија. 1958.
115. Бобан С. Стојановић ванредни професор 2019. Примењено рачунарство и Информационе технологије и системи 1977.
116. Ана М. Капларевић-Малишић доцент 2016. Програмирање 1974.
117. Срђан Т. Николић асистент 2017. Програмирање 1989.
118. Марина Р. Свичевић асистент 2016. Програмирање 1985.
119. Алекса Н. Церовина сарадник у настави 2016. Програмирање 1993.
120. Марија В. Ђокић истраживач 2014. Програмирање. 1986.
121. Михаило М. Обреновић асистент 2016. Програмирање. 1990.
122. Ђорђе М. Недић асистент 2016. Програмирање. 1985.
123. Драгана Ж. Крстић ванредни професор 2019. Радијациона физика 1960.
124. Ненад Д Стевановић ванредни професор 2016. Радијациона физика 1977.
125. Јелена М. Стајић истраживач 2012. Радијациона физика 1984.
126. Биљана Н. Миленковић научни сарадник 2014. Радијациона физика 1983.
127. Владимир М. Марковић доцент 2019. Радијациона физика 1981.
128. Милош Р. Ивановић ванредни професор 2017. Рачунарске комуникације. 1978.
129. Милош Н. Павковић асистент 2016. Рачунарске мреже и комуникације 1982.
130. Светислав М. Савовић редовни професор 2009. Субатомска физика. 1961.
131. Татјана М. Алексић доцент 2013. Теорија графова. 1982.
132. Памела Д. Прашчевић сарадник у настави 2013. Физика 1989.
133. Небојша С. Даниловић научни сарадник 2014. Физика кондензоване материје. 1963.
134. Саша З. Симић доцент 2019. Физика плазме и астрофизика 1971.
135. Биљана М. Бојовић доцент 2017. Физиологија биљака. 1966.
136. Милица Г. Пауновић истраживач приправник 2014. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1986.
137. Јасмина М. Обрадовић научни сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1981.
138. Милош М. Матић доцент 2017. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1984.
139. Милена Г. Милутиновић научни сарадник 2015. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1985.
140. Данијела Цветковић истраживач сарадник 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија 1982.
141. Снежана Д. Марковић доцент 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1970.
142. Бранка И. Огњановић редовни професор 2016. Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија. 1962.
143. Марија Д. Милошевић истраживач приправник 2015. Физиологија и молекуларна биологија 1990.
144. Јелена Тошовић асистент 2015. Физичка хемија 1990.
145. Светлана Д. Марковић редовни професор 2009. Физичка хемија. 1959.
146. Славко Д. Раденковић ванредни професор 2018. Физичка хемија. 1981.
147. Борис Д. Фуртула ванредни професор 2020. Физичка хемија. 1978.
148. Драган Р Тодоровић доцент 2011. Фузика кондензоване материје 1956.
149. Александар С. Аксентијевић асистент 2017. Функционална нализа 1991.
150. Јелена С. Катанић истраживач сарадник 2016. хемија 1988.
151. Душица М. Симијоновић истраживач 2015. Хемија 1982.
152. Марина Д. Костић научни сарадник 2014. Хемија 1981.
153. Марија М. Антић истраживач приправник 2015. Хемија 1988.
154. Емина М. Мркалић истраживач сарадник 2015. Хемија 1981.
155. Вера М. Дивац научни сарадник 2014. Хемија. 1978.
156. Зоран Б. Симић асистент 2010. Хемија. 1959.
157. Срећко Р. Трифуновић редовни професор 2004. Хемија. 1954.