Наставници Универзитета

Преглед свих активних наставника Универзитета


Универзитет у Крагујевцу
Наставник Звање Година избора Факултет Ужа научна/уметничка област
Гордана В. Марјановић редовни професор 2018. Економски факултет у Крагујевацу Општа економија и привредни развој
Гордана Ж. Радосављевић редовни професор 2013. Економски факултет у Крагујевацу Економика и организација трговинских предузећа, менаџмент у туризму.
Гордана М. Шекуларац редовни професор 2013. Агрономски факултет у Чачку Мелиорације земљишта, земљиште и воде.
Гордана П. Будимир Нинковић редовни професор 2014. Факултет педагошких наука у Јагодини Педагошка научна област.
Гордана Р. Јовичић редовни професор 2016. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Примењена механика
Данијела Г. Милошевић редовни професор 2016. Факултет техничких наука у Чачку Информационе технологије и системи
Данијела З. Деспотовић редовни професор 2020. Економски факултет у Крагујевацу Општа економија и привредни развој.
Данијела Н. Василијевић редовни професор 2016. Педагошки факултет у Ужицу Педагогија, дидактика, методике.
Данијела П. Тадић редовни професор 2013. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг.
Дејан Д. Баскић редовни професор 2020. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Фармацеутска микробиологија
Дејан С. Петровић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина.
Добривоје М. Ћатић редовни професор 2011. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинске конструкције и механизација.
Добрица М. Миловановић редовни професор 2011. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Енергетика и процесна техника
Драган Б. Бошковић редовни професор 2014. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Српска књижевност.
Драган Д. Адамовић редовни професор 2012. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство, производно машинство и индустријски инжењеринг.
Драган Ж. Ђурчић редовни професор 2009. Факултет техничких наука у Чачку Математика.
Драган Ж. Пешић редовни професор 2014. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Писмо.
Драган З. Петровић редовни професор 2015. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Железничко машинство, испитивање конструкција.
Драган М. Вујисић редовни професор 2016. Правни факултет у Крагујевцу Привредно право.
Драган Р. Миловановић редовни професор 2011. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Фармакологија и токсикологија.
Драган Т. Батавељић редовни професор 2015. Правни факултет у Крагујевцу Јавно право и теоријско право.
Драгана Е. Гњатовић редовни професор 2012. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Општа економија
Драгана Игњатовић Ристић редовни професор 2016. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Психијатрија.
Драгана Р. Бјекић редовни професор 2011. Факултет техничких наука у Чачку Психолошке и педагошке науке.
Драгица Ђ. Живојиновић редовни професор 2016. Правни факултет у Крагујевцу Грађанско-правна научна област
Драго М. Милошевић редовни професор 2017. Агрономски факултет у Чачку Заштита биљаka.
Драго Цвијановић редовни професор 2015. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Менаџмент и пословање
Душан Р. Гордић редовни професор 2012. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинско инжењерство, енергетика и процесна техника.
Душан С. Ђурић редовни професор 2018. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Клиничка фармација.
Душица Р. Палачковић редовни професор 2004. Правни факултет у Крагујевцу Грађанско право.
Емина М. Копас-Вукашиновић редовни професор 2015. Факултет педагошких наука у Јагодини Педагогија.
Емина М. Смоловић редовни професор 2013. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Музичка методика.
Жана П. Бојовић редовни професор 2019. Педагошки факултет у Ужицу Општа педагогија
Жељко Д. Мијаиловић редовни професор 2019. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Инфективне болести
Жељко Ј. Ђуровић редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Цртање и сликање.
Живадин М. Мицић редовни професор 2009. Факултет техничких наука у Чачку Информационе технологије.
Живорад М. Марковић редовни професор 2017. Факултет педагошких наука у Јагодини Физичка култура са методикама.
Златан Н. Шошкић редовни професор 2017. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Техничка физика.
Зоран В. Комадина редовни професор 2017. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Музичка теорија.
Зоран Д. Матовић редовни професор 2013. Природно-математички факултет у Крагујевцу Неорганска хемија.
Зоран М. Миладиновић редовни професор 2012. Правни факултет у Крагујевцу Пословно право.
Зоран М. Протрка редовни професор 2018. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Гинекологија и акушерство.
Зоран Р. Ракић редовни професор 2011. Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу Хармоника.
Зорица Д. Ђорђевић редовни професор 2019. Факултет инжењерских наука у Крагујевцу Машинскe конструкције и механизација.
Зорица Д. Петровић редовни професор 2010. Природно-математички факултет у Крагујевцу Органска хемија.
Зорица М. Бугарчић редовни професор 2005. Природно-математички факултет у Крагујевцу Органска хемија.
Зорица М. Лазић редовни професор 2006. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Интерна медицина.
Иван М. Живић редовни професор 2007. Природно-математички факултет у Крагујевцу Механика, класична теоријска физика.
Иван М. Чукаловић редовни професор 2004. Правни факултет у Крагујевцу Међународно право.
Ирена Д. Танасковић редовни професор 2017. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Хистологија са ембриологијом.


  Страна: 2/24    ◀ Претходна  Следећа ►  


  Страна: 2/24    ◀ Претходна  Следећа ►