Основне академске студије

Табеларни преглед студијских програма основних академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ - ЗСП

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Општа агрономија Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Прехрамбена технологија Дипломирани инжењер технологије 4 240
Воћарство и виноградарство Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Зоотехника Инжењер пољопривреде 3 180
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Економија (2014) Дипломирани економиста 4 240
Пословна економија и менаџмент (2014) Дипломирани економиста 4 240
Економија и пословно управљање Дипломирани економиста 4 240
Пословна информатика Дипломирани пословни информатичар 4 240
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Инжењер машинства 3 180
Војноиндустријско инжењерство Дипломирани инжењер индустријског инжењерства 4 240
Аутомобилско инжењерство Инжењер индустријског инжењерства - аутомобилско инжењерство 3 180
Урбано инжењерство Дипломирани инжењер урбаног инжењерства и регионалног развоја 4 240
Електротехника и рачунарство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Инжењерство заштите животне средине Дипломирани инжењер заштите животне средине 4 240
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Дипломирани инжењер машинства 4 240
Грађевинско инжењерство Инжењер грађевинарства 3 180
Инжењерство заштите на раду Инжењер заштите на раду 3 180
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Дипломирани учитељ 4 240
Васпитач у предшколским установама Дипломирани васпитач 4 240
Васпитач у домовима Дипломирани васпитач 4 240
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Право - Општи смер Дипломирани правник 4 240
Право - Унутрашњи послови и безбедност Дипломирани правник 4 240
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Биологија Дипломирани биолог 4 240
Екологија Дипломирани еколог 4 240
Физика Дипломирани физичар 4 240
Хемија Дипломирани хемичар 4 240
Математика Дипломирани математичар 4 240
Информатика Дипломирани информатичар 4 240
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Рачунарско и софтверско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Мехатроника Дипломирани инжењер мехатронике 4 240
Инжењерски менаџмент Дипломирани инжењер менаџмента 4 240
Информационе технологије Дипломирани инжењер информационих технологија 4 240
Електроенергетика Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Информационе технологије у машинству Инжењер машинства 3 180
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Дипломирани учитељ 4 240
Васпитач Дипломирани васпитач 4 240
Педагогија Дипломирани педагог 4 240
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Српски језик и књижевност Дипломирани филолог - српски језик и књижевност 4 240
Енглески језик и књижевност Дипломирани филолог - енглески језик и књижевност 4 240
Немачки језик и књижевност Дипломирани филолог - немачки језик и књижевност 4 240
Шпански језик и хиспанске књижевности Дипломирани филолог - шпански језик и хиспанске књижевности 4 240
Француски језик и књижевност Дипломирани филолог - француски језик и књижевност 4 240
Италијански језик и књижевност Дипломирани филолог - италијански језик и књижевност 4 240
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Графички дизајн Дипломирани дизајнер 4 240
Ликовне уметности Дипломирани ликовни уметник 4 240
Унутрашња архитектура Дипломирани примењени уметник 4 240
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Музичка терорија и педагогија Дипломирани теоретичар уметности-музички педагог 4 240
Музика у медијима Дипломирани музички уметник (музичар у медијима) 4 240
Извођачке уметности:
Хармоника Дипломирани музички уметник (акордеониста) 4 240
Клавир Дипломирани музички уметник (пијаниста) 4 240
Соло певање Дипломирани музички уметник (соло певач) 4 240
Гудачки инструменти
Виолина Дипломирани музички уметник (виолиста) 4 240
Виола Дипломирани музички уметник (виолиста) 4 240
Виолончело Дипломирани музички уметник (виолончелиста) 4 240
Контрабас Дипломирани музички уметник (контрабасиста) 4 240
Дувачки инструменти
Обоа Дипломирани музички уметник (обоиста) 4 240
Флаута Дипломирани музички уметник (флаутиста) 4 240
Кларинет Дипломирани музички уметник (кларинетиста) 4 240
Фагот Дипломирани музички уметник (фаготиста) 4 240
Хорна Дипломирани музички уметник (хорниста) 4 240
Трзачки инструменти
Гитара Дипломирани музички уметник (гитариста) 4 240
Тамбура/Мандолина Дипломирани музички уметник (тамбураш/мандолиниста) 4 240
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Хотелијерство и туризам Дипломирани менаџер 4 240
Гастрономски менаџмент Дипломирани менаџер 4 240
Заједнички студијски програм (ПМФ, ФПН, ФМН, Филум)
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Психологија Дипломирани психолог 4 240