Основне академске студије

Табеларни преглед студијских програма основних академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ - ЗСП

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Општа агрономија Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Прехрамбена технологија Дипломирани инжењер технологије 4 240
Воћарство и виноградарство Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
Зоотехника Инжењер пољопривреде 3 180
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Економија Дипломирани економиста 4 240
Пословна економија и менаџмент Дипломирани економиста 4 240
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Инжењер машинства (са назнаком завршеног модула) 3 180
Војноиндустријско инжењерство Дипломирани инжењер индустријског инжењерства - војномашински 4 240
Аутомобилско инжењерство Инжењер индустријског инжењерства - аутомобилско инжењерство 3 180
Урбано инжењерство Дипломирани инжењер урбаног инжењерства и регионалног развоја 4 240
Рачунарска техника и софтверско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Инжењерство заштите животне средине Дипломирани инжењер заштите животне средине 4 240
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Инжењер машинства 3 180
Грађевинско инжењерство Инжењер грађевинарства 3 180
Инжењерство заштите на раду Инжењер заштите на раду 3 180
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Дипломирани учитељ 4 240
Васпитач у предшколским установама Дипломирани васпитач 4 240
Васпитач у домовима Васпитач 3 180
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Општи смер Дипломирани правник 4 240
Унутрашњи послови и безбедност Унитрашњи послови - дипломирани правник 4 240
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Биологија Дипломирани биолог 4 240
Екологија Дипломирани еколог 4 240
Институт за физику
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Физика Дипломирани физичар - за општу физику
Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
4 240
Институт за хемију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Хемија Дипломирани хемичар - за истраживање и развој
Дипломирани хемичар - наставник хемије
Дипломирани хемичар - за заштиту животне средине
4 240
Институт за математику и Информатику
Студијски програми математике и информатике од 2008.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Математика Математичар 3 180
Информатика Информатичар 3 180
Студијски програми математике и информатике од 2012.
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Математика Дипломирани математичар - теоријска математика
Дипломирани математичар - професор математике
4 240
Информатика Дипломирани информатичар
Дипломирани информатичар - професор информатике
4 240
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехничко и рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
Мехатроника Дипломирани инжењер мехатронике 4 240
Инжењерски менаџмент Дипломирани инжењер менаџмента 4 240
Информационе технологије Дипломирани инжењер информационих технологија 4 240
Предузетнички менаџмент Дипломирани менаџер 4 240
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Дипломирани учитељ 4 240
Васпитач Дипломирани васпитач 4 240
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Српски језик и књижевност Дипломирани филолог (србиста) 4 240
Енглески језик и књижевност Дипломирани филолог (англиста) 4 240
Немачки језик и књижевност Дипломирани филолог (германиста) 4 240
Шпански језик и хиспанске књижевности Дипломирани филолог (хиспаниста) 4 240
Француски језик и књижевност Дипломирани филолог (романиста) 4 240
Италијански језик и књижевност Дипломирани филолог - италијански језик и књижевност 4 240
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Графички дизајн Дипломирани дизајнер 4 240
Ликовне уметности Дипломирани ликовни уметник 4 240
Унутрашња архитектура Дипломирани примењени уметник 4 240
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Музичка терорија и педагогија Дипломирани теоретичар уметности-музички педагог 4 240
Музика у медијима Дипломирани музички уметник (музичар у медијима) 4 240
Извођачке уметности:
Хармоника Дипломирани музички уметник (акордеониста) 4 240
Клавир Дипломирани музички уметник (пијаниста) 4 240
Виолина Дипломирани музички уметник (виолиста) 4 240
Виола Дипломирани музички уметник (виолиста) 4 240
Виолончело Дипломирани музички уметник (виолончелиста) 4 240
Контрабас Дипломирани музички уметник (контрабасиста) 4 240
Обоа Дипломирани музички уметник (обоиста) 4 240
Флаута Дипломирани музички уметник (флаутиста) 4 240
Кларинет Дипломирани музички уметник (кларинетиста) 4 240
Фагот Дипломирани музички уметник (фаготиста) 4 240
Хорна Дипломирани музички уметник (хорниста) 4 240
Гитара Дипломирани музички уметник (гитариста) 4 240
Тамбура/Мандолина Дипломирани музички уметник (тамбураш/мандолиниста) 4 240
Соло певање Дипломирани музички уметник (соло певач) 4 240
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Хотелијерство и туризам Дипломирани менаџер 4 240
Здравствени туризам Дипломирани менаџер 4 240
Гастрономски менаџмент Дипломирани менаџер 4 240
Заједнички студијски програм (ПМФ, ФПН, ФМН, Филум)
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Психологија Дипломирани психолог 4 240