Osnovne strukovne studije

Tabelarni pregled studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  FMN - FPN - FTN - PFU

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Strukovna medicinska sestra Strukovna medicinska sestra 3 180
Strukovni fizioterapeut Strukovni fizioterapeut 3 180
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Strukovna medicinska sestra vaspitač Strukovna medicinska sestra vaspitač 3 180
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Elektrotehnika i računarstvo
- Elektroenergetika
- Elektronika i računarstvo
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva 3 180
Mašinstvo i inženjerska informatika
- Inženjerska informatika
- Proizvodno mašinstvo
Strukovni inženjer mašinstva 3 180
Grafička tehnika Strukovni inženjer tehnologije 3 180
Informacione tehnologije Strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema 3 180
Proizvodni i ekološki menadžment
- Proizvodni menadžment
- Ekološki menadžment
Strukovni inženjer menadžmenta 3 180
Pedagoški fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Trener u sportu Strukovni trener u sportu 3 180