Otvorena nauka u programu HORIZONT 2020

Evropska komisija propisala je otvoreni pristup kao obavezujući način publikovanja za sve projekte finansirane u okviru programa Horizont 2020. Dodatno, za sve projekte iz ovog programa koji počinju sa realizacijom od 01. januara 2017. godine obaveza otvorenosti propisana je i za prikupljene podatke (engl. Open Data) u okviru istraživanja.

Ukoliko ste učesnik, partner ili koordinator FP7 projekta koji je nedavno okončan ili čija se implementacija bliži kraju možete aplicirati za sredstva namenjena za objavljivanje radova u otvorenom pristupu.

Detaljno objašnjenje procedure i uslova koje je neophodno zadovoljiti nalazi se na sledećoj adresi.

Refundacija sredstava za objavljene radove moguća je do 30. aprila 2017. godine. Spisak svih FP7 projekata u okviru kojih je moguće prijaviti se za refundaciju, a na kojima su učestvovali istraživači iz Srbije dostupan je ovde.

Prezentacije sa skupa Otvorena nauka u programu Horizont 2020, održanog 08. novembra 2016. godine u Beogradu, dostupne su na internetu na adresi.