Сенат Универзитета у Крагујевцу

РЕКТОРСКИ КОЛЕГИЈУМ
Име и презиме Факултет
Ректор
др Ненад Филиповић, редовни професор
члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Проректор за наставу и студентска питања
др Владимир Ранковић, редовни професор
члан Економски факултет у Крагујевцу
Проректор за научноистраживачки рад
др Биљана Петровић, редовни професор
члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
Проректор за иновације и развој
др Владимир Сенић, редовни професор
члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Томо Милошевић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Милена Јакшић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Слободан Савић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Миле Савковић, редовни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Владимир Јаковљевић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Виолета Јовановић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Драган Вујисић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Марија Станић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Данијела Милошевић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Снежана Маринковић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
мр Зоран Комадина, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Драго Цвијановић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ДИРЕКТОРИ ЧЛАНИЦА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Чланица
др Игор Савељић, научни сарадник члан Институт за информационе технологије у Крагујевцу

ПРОФЕСОРИ ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Име и презиме Факултет
др Снежана Богосављевић-Бошковић, редовни професор члан Агрономски факултет у Чачку
др Лела Ристић, редовни професор члан Економски факултет у Крагујевцу
др Лозица Ивановић, редовни професор члан Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
др Драган Петровић, редовни професор члан Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
др Марко Фолић, редовни професор члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
др Светлана Ћурчић, редовни професор члан Факултет педагошких наука у Јагодини
др Снежана Соковић, редовни професор члан Правни факултет у Крагујевцу
др Марина Топузовић, редовни професор члан Природно-математички факултет у Крагујевцу
др Снежана Драгићевић, редовни професор члан Факултет техничких наука у Чачку
др Горан Шекељић, редовни професор члан Педагошки факултет у Ужицу
др Мирјанa Мишковић Луковић, редовни професор члан Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
др Сандра Живановић, редовни професор члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА
Име и презиме Факултет
Михаило Перишић члан Агрономски факултет у Чачку
Амина Жирчанин члан Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Петар Миладиновић члан Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Илда Козица члан Агрономски факултет у Чачку
Снежана Алексић члан Факултет педагошких наука у Јагодини
Кристина Пашајлић члан Педагошки факултет у Ужицу