Student prorektor


Marijana Selaković
Student prorektor, studentkinja Pedagoškog fakulteta u Užicu
Curriculum Vitae

e-pošta: student.prorektor@kg.ac.rs
telefon: 034 370-191, 370-270

Odluka o izboru

Nadležnost i zadatak studenta prorektora je da vodi računa o kvalitetu i kontroli nastave i nastavnog procesa i da sam učestvuje u reformi i unapređenju nastavnog procesa.

Student prorektor je u stalnom kontaktu sa studentima i predstavlja najbližu vezu između studenata i nastavnog osoblja, kao i studenata i uprave Univerziteta. Predstavlja studente Univerziteta u Kragujevcu kako u zemlji tako i van granica Srbije.

Takođe zadatak studenta prorektora je da usmerava studente prodekane i predsednike parlamenata fakulteta i pomaže im u borbi za studentska prava.