Univerzitetski informatički centar - zaposleni


Funkcija / Centar Ime i prezime Telefon
(034)
Lokal E-pošta
Upravnik Univerzitetskog informatičkog centra dr Miloš Ivanović mivanovic@kg.ac.rs
UNIC
Univerzitetski informatički centar
Webmaster 301-129 119 webmaster@kg.ac.rs
Dejan Milenković dejan.milenkovic@kg.ac.rs
Ivan Vojvodić ivan.vojvodic@kg.ac.rs
Helpdesk 335-709   helpdesk@kg.ac.rs
Miloš Đonović milos.djonovic@kg.ac.rs
Aleksandar Atanasijević aatanasijevic@kg.ac.rs