Univerzitetski časopisi

1. Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu LIPAR
Glavni urednik: Prof. dr Časlav Nikolić ISSN 1450-8338

Univerzitet u Kragujevcu je 2012. godine promenio koncept i strukturu časopisa LIPAR, koji je osnovan 1999. godine kao revijalno izdanje, i pokrenuo je naučnu seriju Časopisa za književnost, jezik, umetnost i kulturu LIPAR. Od 2020. godine (od broja 72), suizdavač časopisa je Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu.
Objavljuju se tri broja časopisa godišnje. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je od 2014. godine kategorizovalo časopis LIPAR kao časopis od nacionalnog značaja i nalazi se u M52 kategoriji.

Svi brojevi naučnog časopisa LIPAR dostupni su na adresi: www.lipar.kg.ac.rs
2. LICEUM - časopis za studije književnosti i kulture
Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Maja Anđelković ISSN 1451-1444

Svi brojevi časopisa LICEUM dostupni su na adresi: www.liceum.kg.ac.rs
3. MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry
Editor: Academician Ivan Gutman ISSN 0340-6253

Univerzitet u Kragujevcu i Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu su od 2003. godine izdavači međunarodnog naučnog časopisa MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry. Objavljuju se dva broja godišnje, sa po tri sveske. Časopis je referisan u Web of Science i u Journal Citation Report-u (JCR), sa impakt faktorom 1.949 za 2019. godinu.

Svi brojevi međunarodnog naučnog časopisa MATCH dostupni su na adresi: match.pmf.kg.ac.rs
4. Forum - časopis za pravne, ekonomske i druge društvene nauke
Urednici: prof. dr Slavko Đorđević, Pravni fakultet i prof. dr Marko Slavković, Ekonomski fakultet ISSN 2683-5983

Univerzitet u Kragujevcu, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom i Pravnim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, izdaje časopis „Forum - časopis za pravne, ekonomske i druge društvene nauke”. Časopis je pokrenut 2019. godine i izlazi dva puta godišnje.

Časopis se publikuje online i dostupan je na adresi: forum.kg.ac.rs