UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE

Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2016/2017. godinu:

Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste

Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2016/2017. godinu:

Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidata
Tabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste- UPISNI ROKOVI I TERMINI ZA SPROVOĐENjE UPISA STUDENATA -
Prvi konkursni rok 22. jun - 20. jul 2016.
   22, 23. i 24. jun 2016.  Prijavljivanje kandidata
 29, 30. jun,
 1, 2, 4. i 5. jul 2016.
 Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu
 objavljenom na visokoškolskoj ustanovi
 20. jul 2016.  Završen upis u prvom roku
Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok do 29. jula 2016.
Drugi konkursni rok 1 - 16. septembar 2016.
   1. i 2. septembar 2016.  Prijavljivanje kandidata
 5, 6, 7. i 8. septembar 2016.  Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu
 objavljenom na visokoškolskoj ustanovi
 16. septembar 2016.  Završen upis u drugom roku


Školska
godina
Odobren broj mesta za upis studenata
Osnovne
akademske studije
Integrisane
akademske studije
Osnovne
strukovne studije
budžet samof. budžet samof. budžet samof.
2016/2017 2029 1274 211 15 28 60
3303 226 88
2268 (budžet) 1349 (samofin.)
3617


Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija za školsku 2016/2017. godinu

Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija za školsku 2016/2017. godinu
(II upisni rok)

Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2016/2017. godinu

Dopuna stručnog uputstva I

Dopuna stručnog uputstva II

Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Program Upis studenata sa invaliditetom