КОНКУРС ЗА НЕНАСТАВНИ КАДАР УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност у сврху учења и стицања нових вештина финансирани из средстава ЕУ
(КА103 пројекти у области високог образовања у којима учествују програмске земље)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност ненаставног кадра у оквиру Еразмус+ програма.

На конкурс се могу пријавити запослени у ненастави на свим чланицама у саставу Универзитета у Крагујевцу.

 

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 09. април 2021. године

 

Важне напомене:

 1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до краја КА103 пројекта мобилности, односно до 31.05.2022. године.
   
 2. Листа универзитета и позиција за размену доступна је ОВДЕ.
   
 3. Кандидати имају право пријаве на максимум два универзитета. У пријавном формулару је то дефинисано као први и други избор.  У том случају кандидат је у обавези да достави мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може добити стипендију само за једну од две достављене пријаве.
   
 4. Уколико се кандидат пријављује на Конкурс за мобилност између програмских земаља (ка103 програм), нема право пријаве на Конкурс за мобилност између програмских и партнерских земаља (ка107 програм).
   
 5. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. Молимо преузмите форму.
   
 6. Уколико се на конкурс пријављује запослени са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата.
   
 7. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
   
 8. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
   
 9. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

 

Информације о стипендији и додатне напомене

  Земља у којој се реализује мобилност Износ по дану (ЕУР)

ГРУПА 1
Програмске земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, УК, Лихтенштајн, Норвешка

180 ЕУР

ГРУПА 2
Програмске земље са средњим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

160 ЕУР

ГРУПА 3
Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија,Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска, Србија

140 ЕУР

 • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА103. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
   
 • Путни трошкови су покривени Еразмус+ КА103 програмом. Селектовани кандидати имају право на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Еразмус+ износа за то намењеног (Distance Calculator).
   
 • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације. Више информација погледајте ОВДЕ.

 

Конкурс за пријаву запослених у ненастави отворен је

од 09. марта до 09. априла 2021.
 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Пријавну документацију можете донети и лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.