КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ У ОКВИРУ КА 107 ПРОЈЕКТА МОБИЛНОСТИ

Еразмус+ пројекти мобилности у области високог образовања
Размена запослених са Јиаотонг Универзитетом у Пекингу: КА107 2019 - 1. позив
(КА107 пројекти у области високог образовања у којима учествују програмске и партнерске земље)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност запослених на Факултету техничких наука у оквиру Еразмус+ КА107 програма.

На конкурс се могу пријавити академски и административни кадар Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу.

 

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ
 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 12. април 2021. године

 

Важне напомене:

 1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до краја КА107 пројекта мобилности са Кином, односно до 31.07.2022. године.
   
 2. Мобилност запослених на Факултету техничких наука у Чачку реализоваће се у Школи за софтверско инжењерство Јиаотонг Универзитета у Пекингу. Више о Универзитету погледајте ОВДЕ.
   
 3. Приликом припреме уговора о мобилности, кандидат је у обавези да се консултује са Факултетским координатором, као и са партнерима у Пекингу.
   
 4. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. Молимо преузмите форму.
   
 5. Уколико се на конкурс пријављује запослени са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата.
   
 6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
   
 7. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерској институцији која доноси коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
   
 8. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

 

Информације о стипендији и додатне напомене

Дневни износ стипендије Путни трошкови

180 ЕУР

820 ЕУР

 • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА107. Селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
   
 • Путни трошкови Селектовани кандидати имају право на финансијску подршку за трошкове путовања који се обрачунавају путем даљинара и подразумева трошкове повратног пута.
   
 • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације. Више информација погледајте ОВДЕ.

 

Конкурс за пријаву запослених на Факултету техничких наука у Чачку отворен је

од 10. марта до 12. априла 2021.
 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Пријавну документацију можете донети и лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.