КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА УЧЕШЋЕ У ЕРАЗМУС+ КОМБИНОВАНОМ ИНТЕЗИВНОМ ПРОГРАМУ МОБИЛНОСТИ У ОКВИРУ КА 131 ПРОЈЕКТА МОБИЛНОСТИ

Назив програма: NEW CHALLENGES  IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AND EDUCATION („Нови изазови у међукултуралној комуникацији и образовању“)

Организатор: Универзитет у Печују, Факултет културолошких студија, образовања и регионалног развоја у Печују, Мађарска

Партнерске институције:

 • Универзитет у Крагујевцу, Факултет педагошких наука у Јагодини, Србија,
 • Универзитет у Осјеку, Факултет за одгојне и образовне знаности, Хрватска.
   

Еразмус+ комбиновани интензивни програм - Blended Intensive Program (BIP) је нови програм Еразмус мобилности који подржава комбиновану (blended) мобилност студената. У оквиру ове мобилности, студенти ће похађати део овог програма виртуелно, путем дигиталних алата, a други део ће се реализовати физичким присуством на институцији организатора програма.

Виртуелни део програма ће се реализовати у периоду од марта до априла 2022. године, у трајању од 8 недеља – по 5 часова, укључујући теоријска предавања и практичне вежбе. На крају курса студентима ће бити додељени пројекти задаци који треба да се припреме и представе на летњој школи која ће се одржати на Универзитету у Печују, у јулу месецу 2022.  године у трајању од 5 радних дана и 2 дана за путовање (35 сати наставе, презентација пројеката, дискусије, размена  идеја).

Предавачи: реномирани професори са горе наведених партнерских институција

Језик предавања: енглески

Области:

 1. Међукултурална комуникација и образовање у региону
 2. Енглески као глобални језик и интеркултурално разумевање у нашем региону
 3. Родна питања у образовању
 4. Вештине критичког мишљења у интеркултуралној дискусији
 5. Сарадња у интеркултуралном окружењу
 6. Вештине учења у 21. веку и за 21. век
 7. Употреба метафора у интеркултуралном окружењу
 8. Разумевање пословица у интеркултуралном окружењу

 

На конкурс се могу пријавити студенти свих нивоа академских студија са Факултета педагошких наука у  Јагодини и Педагошког факултета у Ужицу.

Студенти по завршетку програма добијају Еразмус сертификат о похађању овог    Еразмус+ комбинованог интензивног програма - Blended Intensive Programs (BIP) и 3 EСПБ бода.

За више информација погледати БРОШУРУ.

 

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ

Рок за достављање пријава: 20. фебруар 2022. године.

 

Напомене:

 1. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.
 2. Уколико се на конкурс пријављује студент са инвалидитетом, неопходно је да поред обавезне пријавне документације достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата.
 3. По завршетку Конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
 4. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.
 5. Курс ће бити реализован уколико се на Конкурс пријави довољан број студената.

   Учешће у комбинованом интензивном програму је бесплатно.

Похађање  летње школе на Универзитету у Печују,  Мађарска,  финансираће се из Еразмус+ програма. Индивидуална подршка  износи   70 евра по дану,  а студенти који су у неповољном социоекономском положају имају право на додатак у износу од 100 евра, као  и право на путне трошкове.

 • Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
 • Селектовани студенти самостално организују пут и сносе трошкове путовања, уз додатну финансијску подршку   у случају „зеленог путовања“ (green travel).

 

Пријавну документацију можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs, са обавезно попуњеним предметом мејла (Subject): Prijava na BIP konkurs, vaše ime i prezime

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs