Проф. др Слободан Јанковић одржао стручни семинар за научнике и истраживаче

У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, др Слободан Јанковић, редовни професор Факултета медицинских наука, одржао је 27. априла у Свечаној сали Ректората Универзитета у Крагујевцу једнодневни стручни семинар  Како спречити грешке у статистичкој анализи резултата научних истраживања.

Проф. др Слободан Јанковић, начелник Одсека за медицинске науке Стручног научног већа Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, одржао је стручни семинар на тему Како спречити грешке у  статистичкој анализи резултата научних истраживања.

Присутне је у име организатора поздравио академик Милош Ђуран, управник Центра и том приликом изразио захвалност проф. Јанковићу на иницијативи за организовање едукације на ову значајну и актуелну тему. Семинар су пратили, уживо и онлајн, наставници,  сарадници и студенти докторских академских студија Факултета медицинских наука, Економског факултета, Природно-математичког факултета –одсека за хемију и биологију, као и истраживачи и сарадници Института за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу.

Током семинара проф. Јанковић је указао на могуће грешке у статистичкој обради резултата научних истраживања, које могу имати далекосежне негативне последице, с обзиром на то да доводе до погрешних закључака и значајног губитка ресурса уложених у будућа истраживања заснована на погрешним закључцима.  Грешке у научним радовима могу бити ненамерне, али и намерне, мотивисане финансијским или друштвеним профитом аутора или спонзора истраживања. Грешке у статистичкој обради могу настати на нивоу дизајна студије, кодирања и табелирања података, избора статистичког текста, тумачења резултата и приказа добијених резултата. Грешке се могу спречити уколико се благовремено и прецизно препознају, па је неопходно да се сви истраживачи о њима информишу. Такође, компетентно препознавање грешака у већ публикованим радовима омогућава критичко сагледавање приказаних резултата и избегавање погрешних закључака, који у супротном, могу и будућа истраживања одвести на странпутицу.


Фото галерија: