Конкурс за упис на кратки програм студија Тестирање софтвера у школској 2022/23. години

Универзитет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 30 полазника на кратки програм студија – Тестирање софтвера, за стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 30 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током три месеца – почиње крајем августа, а завршава се у новембру, без пауза у настави, континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату.

Кратки програм студија обухвата следеће предмете:

Р. бр.

Назив предмета

Поље

Семестар

Број часова

ЕСПБ

 1.  

 Увод у програмирање – Java basics

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Web програмирање и API интеграција

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Базе података

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Рачунарске мреже

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Основе тестирања софтвера

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Принципи софтверског инжењерства

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Тестна аутоматизација

Техничко-технолошко

I

30

4

 1.  

 Стручна пракса

Техничко-технолошко

I

90

2

 Укупно часова активне наставе

300

 

 Укупно ЕСПБ

30

Након завршетка овог кратког програма полазник је спреман да буде запослен као тест инжењер и да активно допринесе компанији и развојном тиму. У улози тест инжењера полазник треба да разуме, направи и користи план тестирања, сценарио тестирања, животни циклус грешке, најважније методологије и типове тестирања. Биће оспособљен да користи савремене тестне алате и примени их у различитим нивоима тестирања софтверских апликација и решења.

Право уписа на КП имају:

 • лица са стеченим средњим образовањем
 • студенти
 • лица са стеченим високим образовањем

Од полазника се очекује познавање основа рада на рачунару и коришћења интернет технологија за електронску комуникацију.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу резултата тестирања. 

Школарина износи 120.000,00 динара. Износ је могуће платити у 6 месечних рата.

Накнада за спровођење конкурсног поступка износи 3.000,00 динара. Уплату је потребно извршити на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12.

Пријављивање на конкурс траје од 13. јула до 15. августа 2022. године.

Пријаве се могу подносити лично Центру за развој каријере од 9 до15 часова сваког радног дана или електронски на мејл bojana.gerun@kg.ac.rs.

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс
 • Фотокопија дипломе o завршеном средњошколском или високом образовању
 • Копија личне карте