Најбољи научници најбољег универзитета у Србији

Универзитет у Крагујевцу оцењен је као најбољи српски универзитет, а 15 његових научника налазе се на листи 2% најбољих светских научника.

Универзитет у Крагујевцу је, на основу листе коју је објавио Times Higher Education,  најбоље рангиран у Србији и заузима позицију између 501-600 најбољих универзитета на свету.

THE (Times Higher Education) је институција која, од 2004. године, креира рангирање универзитета како би се представио њихов учинак на глобалној сцени. Рангирањем је обухваћено 1800 универзитета из 104 земље и оно се врши у четири  области универзитетске делатности: настава, истраживања, пренос знања и међународна перспектива.

Овај респектабилни резултат Универзитета у Крагујевцу, компатибилан је са резултатима листе најбољих светских научника коју је објавио Станфорд универзитет (Elsevier BV). Станфорд универзитет традиционално прикупља и анализира базу података, на основу стандардизованих показатеља којим је обухваћено преко 100 000 врхунских светских научника, класификованих у 22 научне области и 176 подобласти.  

На овогодишњој Станфорд листи  нашло се чак 15 научника са Универзитета у Крагујевцу и то: Иван Гутман (ПМФ), Михајло Јаковљевић (Факултет медицинских наука), Борис Фуртула (ПМФ), Владислав Воларевић (Факултет медицинских наука), Владимир Стојановић (Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву), Милена Илић (Факултет медицинских наука),  Владимир Јуришић (Факултет медицинских наука), Бранислав Ранковић (ПМФ), Зоран Марковић (Институт за информационе технологије), Бранислав Јеремић (Факултет медицинских наука), Маријана Косанић (ПМФ), пок. Милорад Бојић (Факултет инжењерских наука), Ненад Филиповић (Факултет инжењерских наука), Слободан Јанковић (Факултет медицинских наука) и Светислав Савовић (ПМФ).

На основу укупног каријерног постигнућа, на актуелној листи се налазе: Иван Гутман, Бранислав Јеремић, Михајло Јаковљевић, пок. Милорад Бојић и Слободан Јанковић.

Научни допринос наших научника који се налазе у врху листе светских научника, резултат је, између осталог,  свеукупног амбијента на Универзитету у Крагујевцу, који карактерише тежња ка стварању повољнијег подстицајног окружења за научноистраживачки и иновативни рад, а он доприноси и угледу целокупне српске науке у свету. 

Универзитет у Крагујевцу је одлучан у намери ка перманентном унапређењу свих сегмената рада и стварању подстицајног окружења за наставни, научни и истраживачки рад свих својих наставника, сарадника и истраживача.