КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ У ОКВИРУ КА 131 ПРОЈЕКТА МОБИЛНОСТИ

Пројекти за индивидуалну мобилност у сврху учења финансирани из средстава ЕУ
КА131 пројекат мобилности у области високог образовања у којима учествују државе чланице ЕУ-а и треће земље придружене програму

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност:

 • наставног кадра  чланица Универзитета у Крагујевцу (1 стипендија по факултету за teaching mobility)
                

                                                                ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ

 

 • ненаставног кадра  Института за информационе технологије (1 стипендија за training mobility)

 

                                                                                                     ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ

      

 РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 12. ДЕЦЕМБАР   2022. У 15 ЧАСОВА

 

Важне напомене:

 1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до 30. јуна 2023. године.
   
 2. Листа универзитета и позиција за размену доступна је ОВДЕ.
   
 3. Кандидати имају право пријаве на највише два универзитета. У пријавном формулару је то дефинисано као први и други избор.  У том случају кандидат је у обавези да достави мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може добити стипендију само за једну од две достављене пријаве.
   
 4. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. Молимо преузмите форму.
   
 5. Уколико се на конкурс пријављује запослени са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.
   
 6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата која се објављује на сајту Универзитета у Крагујевцу. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
   
 7. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
   
 8. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.


Информације о  стипендијама и додатне напомене

Земља у којој се реализује мобилност Износ по дану (ЕУР)

ГРУПА 1
Земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка

180 ЕУР

ГРУПА 2
Земље са средњим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

160 ЕУР

ГРУПА 3
Земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска

140 ЕУР

 

 • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА131. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
   
 • Путни трошкови су покривени Еразмус+ КА131 програмом. Селектовани кандидати имају право на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Еразмус+ износа за то намењеног (Distance Calculator).
   
 • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације.
   
 • Кандидати који се определе за „зелено путовање“, односно начин путовања  који доминантно  користи превозна средства са малим загађењем (нпр. воз, аутобус, или путовање једним аутомобилом више учесника у мобилности) имају право на додатна средства за путне трошкове  у зависности од удаљености места одредишта.
   

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Пријавну документацију можете донети и лично у Ректорат

(2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.
 

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmus.outgoing@kg.ac.rs
 

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.