КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ У ОКВИРУ КА 107 ПРОЈЕКТА МОБИЛНОСТИ

Пројекти за индивидуалну мобилност финансирани из средстава ЕУ
КА107 пројекат мобилности у области високог образовања у којима учествују институције из партнерских земаља

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност на Илиа државном универзитету у Грузији.

На конкурс се могу пријавити запослени (наставни кадар) са Факултета педагошких наука у Јагодини, који су учествовали у реализацији мобилности студената и наставника са Илиа државног универзитета у Грузији и запослени у Ректорату Универзитета у Крагујевцу за учествовање у Међународној недељи.

 

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 27. март 2023. у 15 часова

 

Важне напомене:

  1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до 30. јуна 2023. године.
  2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. Молимо преузмите ФОРМУ.
  3. Уколико се на конкурс пријављује запослени са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.
  4. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног кадра Универзитета у Крагујевцу за мобилност у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата која се објављује на сајту Универзитета у Крагујевцу. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
  5. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
  6. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

 

Информације о стипендијама и додатне напомене

 

Дневни износ стипендије Путни трошкови

180 ЕУР

Износ финансијске подршке за путне трошкове зависи од удаљености између Универзитета у Крагујевцу и жељене институције.

 

  • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА107. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
  • Путни трошкови су покривени Еразмус+ КА107 програмом. Селектовани кандидати имају право на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Еразмус+ износа за то намењеног (Distance Calculator).
  • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације.

 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmusКА107@kg.ac.rs

Пријавну документацију можете донети и лично у Ректорат

(2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати путем мејла: erasmusКА107@kg.ac.rs

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.