КОНКУРС ЗА НАСТАВНИ КАДАР СВИХ ЧЛАНИЦА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА – KA171

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност запослених финансирани из средстава ЕУ (КА171 пројекат мобилности у области високог образовања између ЕУ држава чланица, односно трећих земаља придружених програму и трећих земаља које не учествују пуноправно у програму)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност наставног кадра свих чланица Универзитета у Крагујевцу (STA: Staff mobility for teaching). За мобилност са партнерским установама у Алжиру доступне су 2 стипендије.

Информације о  стипендијама и додатне напомене

Путни трошкови кандидата покривени су Програмом. Селектовани кандидати имају право на додатак за путне трошкове, према удаљености између места поласка и места одржавања активности, у складу са доле наведеним износима, одобреним Програмом. За рачунање удаљености користи се одобрени Даљинар.

Удаљеност

Стандардни превоз

Између 500 и 1999 км:

275 EUR по учеснику

Између 2000 и 2999 км:

360 EUR по учеснику


Износи стипендија зависе од места реализовања мобилности, односно од земље у коју кандидат одлази.

Земља прималац

Износ (по дану)

Треће земље које не учествују пуноправно у Програму из региона 1–12

Алжир припада Региону 3.

180 ЕУР

 

Конкурс је отворен за реализацију мобилности на следећим универзитетима:

ЗЕМЉА

УНИВЕРЗИТЕТ

СТУДИЈСКА ОБЛАСТ

Алжир

Universite d El Oued

0810: Agriculture, not further defined

0710: Engineering and Engineering Trades

Universite Setif 2

0230: Languages (English, French)

Universite de Mostaganem

0610:Information and Communication Technologies

0710: Engineering and Engineering Trades

0230: Languages (English, French)

Universite de Tizi Ouzou

0230: Languages (English, French)

0710: Engineering and Engineering Trades

Universite des Sciences et de la Technologie D'oran

0610: Information and Communication Technologies

0710: Engineering and Engineering Trades

Université D'adrar

0230: Languages (English, French)

Hassiba Benbouali University of Chlef

0710: Engineering and Engineering Trades


Важне напомене:

  • Мобилност запослених реализоваће се у току зимског семестра академске 2024/2025. године. Конкретан период реализације мобилности селектовани кандидати утврђују директно са институцијом-домаћином.
  • Листа потребних докумената за пријаву – можете преузети овде.
  • Кандидати имају право пријаве на највише два универзитета (први и други избор).  У том случају кандидат је у обавези да приложи прихватно писмо, мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може бити селектован за мобилност само на једној партнерској установи.
  • У случају пријаве кандидата са инвалидитетом, неопходно је, поред обавезне пријавне документације, доставити и одговарајућу медицинску документацију. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.
  • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, уз подношење додатне документације.
  • Уколико се кандидат пријави на више конкурса за запослене, расписаних у летњем семестру академске 2023/2024. године, мобилност може реализовати само у оквиру једног позива.

Евалуација и селекција

 

Пријаве се подносе искључиво путем апликације. Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријавне документације.

Пријаве које нису достављене путем апликације, до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 1. април 2024. до 15 часова.

 

ПРИЈАВА