КОНКУРС ЗА НЕНАСТАВНИ КАДАР СВИХ ЧЛАНИЦА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА – KA131

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност запослених финансирани из средстава ЕУ (КА131 пројекат мобилности у области високог образовања у којима учествују ЕУ државе чланице и треће земље придружене програму)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност ненаставног кадра свих чланица Универзитета у Крагујевцу (STТ: Staff mobility for training).

На конкурс се може пријавити ненаставни кадар свих чланица Универзитета у Крагујевцу (доступна је 1 стипендија по чланици: факултети, Универзитетска библиотека, Институт за ИТ и Ректорат).

  • У ненаставни кадар се не убраја наставно особље чланица Универзитета у Крагујевцу које је тренутно именовано на мандатне функције од стране надлежних органа Универзитета у Крагујевцу, односно надлежних органа чланица Универзитета у Крагујевцу (нпр. декан, продекан, ректор, проректор, управник института, центра, одсека, шеф катедре и сл.).  
  • Мобилност запослених реализоваће се у току зимског семестра академске 2024/2025. године. Конкретан период реализације мобилности селектовани кандидати утврђују директно са институцијом-домаћином.
  • Листа потребних докумената за пријаву – можете преузети ОВДЕ.     
  • Листа партнерских универзитета на којима запослени могу реализовати мобилност доступна је ОВДЕ.

 

Информације о  стипендијама и додатне напомене

Путни трошкови кандидата покривени су Програмом. Селектовани кандидати имају право на додатак за путне трошкове, према удаљености између места поласка и места одржавања активности, у складу са доле наведеним износима, одобреним Програмом. За рачунање удаљености користи се одобрени Даљинар.

Удаљеност

Стандардни превоз

Зелени превоз

Између 10 и 99 км:

23 EUR по учеснику

 

Између 100 и 499 км:

180 EUR по учеснику

210 EUR по учеснику

Између 500 и 1999 км:

275 EUR по учеснику

320 EUR по учеснику

Између 2000 и 2999 км:

360 EUR по учеснику

410 EUR по учеснику

Између 3000 и 3999 км:

530 EUR по учеснику

610 EUR по учеснику

Између 4000 и 7999 км:

820 EUR по учеснику

 

 

Кандидати који ће за своје путовање доминантно користити превозна средства са мањом емисијом загађења (нпр. воз, аутобус, или заједничко путовање једним аутомобилом више учесника  мобилности) имају право на увећани износ за покривање путних трошкова, односно "зелени превоз".

Износи стипендија зависе од места реализовања мобилности, односно од земље у коју кандидат одлази.

Земља прималац

Износ (по дану)

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Лихтенштајн, Луксембург, Норвешка, Шведска

180 ЕУР

Аустрија, Белгија, Кипар, Француска, Немачка, Грчка, Италија, Малта, Холандија, Португал, Шпанија

160 ЕУР

Бугарска, Хрватска, Словачка, Чешка , Естонија, Мађарска Летонија, Литванија, Република Северна Македонија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Турска

140 ЕУР

 

Важне напомене

  • Кандидати имају право пријаве на највише два универзитета (први и други избор).  У том случају кандидат је у обавези да приложи прихватно писмо, мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може бити селектован за мобилност само на једној партнерској установи.
  • У случају пријаве кандидата са инвалидитетом, неопходно је, поред обавезне пријавне документације, доставити и одговарајућу медицинску документацију. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.
  • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, уз подношење додатне документације.

Евалуација и селекција

 

Пријаве се подносе искључиво путем апликације.

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријавне документације.

Пријаве које нису достављене путем апликације, до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 1. април 2024. до 15 часова.

 

ПРИЈАВА