Конкурс за краткорочну мобилност студената докторских студија у оквиру Еразмус+ програма

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност студената у сврху учења и стицања нових вештина финансирани из средстава ЕУ (КА131 пројекти у области високог образовања у којима учествују ЕУ државе чланице и треће земље придружене Програму).

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за краткорочну стипендирану мобилност студената у оквиру Еразмус+ програма: SMS - Student mobility for studies.

Информације о стипендији и додатне напомене

  • На Конкурс се могу пријавити студенти докторских академских студија са свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу.
  • Мобилност се реализује у зимском семестру академске 2024/2025. године. Кандидати сами предлажу тачан период реализације своје мобилности у складу са договором са ментором/супервизором на универзитету-домаћину.
  • Краткорочна мобилност може трајати најмање 15 дана, док је максимално трајање мобилности 30 дана.
  • Листа пријавне документације доступна је ОВДЕ.
  • Листа партнерских универзитета на којима студенти могу реализовати мобилност доступна је ОВДЕ.  

Напомена: За Универзитет у Крагујевцу доступна су по 2 студентска места по партнерском универзитету.

  • Износ стипендије: студенти на краткорочној физичкој мобилности у било којој Програмској земљи добијају 79 евра по дану до 14. дана активности, и 56 евра по дану од 15. до  30. дана активности. (Нпр. стипендија за мобилност од 16 дана износи 14x79 евра + 2x56 евра = 1,218 евра).
  • Зелено путовање: студенти који ће за своје путовање доминантно користити превозна средства са мањом емисијом загађења (нпр. воз, аутобус, или заједничко путовање једним аутомобилом више учесника  мобилности) остварују право на једнократни додатак у износу од  50 евра на име "зеленог путовања".

Студенти са смањеним могућностима:  Услове за испуњење ове ставке погледајте ОВДЕСамо селектовани студенти, који испуњавају услове, прикупљаће неопходна документа.

  • Студенти који  припадају некој од категорија за инклузију,  остварују право на једнократни финансијски додатак у износу од 150 евра.
  • Студенти који  припадају некој од категорија за инклузију,  остварују право на додатак за покривање путних трошкова. Трошкови се рачунају према удаљености између места поласка и места одржавања активности, у складу са доле наведеним износима, одобреним Програмом. За рачунање удаљености користи се Даљинар.

Удаљеност

Стандардни превоз

Зелени превоз

Између 10 и 99 км:

23 EUR по учеснику

 

Између 100 и 499 км:

180 EUR по учеснику

210 EUR по учеснику

Између 500 и 1999 км:

275 EUR по учеснику

320 EUR по учеснику

Између 2000 и 2999 км:

360 EUR по учеснику

410 EUR по учеснику

Између 3000 и 3999 км:

530 EUR по учеснику

610 EUR по учеснику

Између 4000 и 7999 км:

820 EUR по учеснику

 

  • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА131. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање и добиће релевантне информације пре почетка мобилности.

Додатне напомене:

1.  Студенти имају право пријаве за мобилност на највише две установе (први и други избор).  У том случају кандидат је у обавези да приложи прихватно писмо, предлог уговора о учењу (план активности и/или истраживања) и мотивационо писмо за обе институције. Кандидат може бити селектован за мобилност само на једној установи.

2. У случају пријаве кандидата са инвалидитетом, неопходно је, поред обавезне пријавне документације, доставити и одговарајућу медицинску документацију. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.

3. Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, уз подношење додатне документације.

4. Селектовани кандидати су у обавези да ураде тестирање језичких вештина пре одласка на мобилност путем EU Academy портала. На датом порталу кандидати могу бесплатно похађати онлајн курс језика по свом избору.

Евалуација и селекција

 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ.

Молимо све студенте да испоштују техничке елементе за достављање пријавне документације.

Пријаве које нису достављене путем апликације, до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 12. април 2024. до 12 ч

 

ПРИЈАВА

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати:
Мејл адреса: erasmus@kg.ac.rs
Телефон: 034-300-425