Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност у сврху праксе и стицања нових вештина финансирани из средстава ЕУ (КА131 пројекти у области високог образовања у којима учествују ЕУ државе чланице и треће земље придружене Програму).

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану мобилност студената у сврху праксе у оквиру Еразмус+ програма: SMP - Student mobility for traineeship.

Информације о стипендији и додатне напомене

  • На Конкурс се могу пријавити студенти основних, мастер и интегрисаних академских студија са свих факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу, као и студенти мастер програма при Универзитету у Крагујевцу.

НАПОМЕНА: Студенти прве године основних академских и интегрисаних академских студија немају право пријаве на конкурс.

  • Пракса се може реализовати у периоду од почетка јуна до краја децембра 2024. године. Тачан период реализације праксе кандидат договара директно са компанијом/институцијом на којој ће обавити праксу.
  • Пракса траје 2 месеца (60 дана).
  • Листа пријавне документације доступна је ОВДЕ.
  • Износи стипендија зависе од места реализовања праксе, односно од земље у коју студент одлази.
 

Земља у којој се реализује мобилност

Месечни износ стипендије

ГРУПА 1: Програмске земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка

674 ЕУР

ГРУПА 2: Програмске земље са средњим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

674 ЕУР

ГРУПА 3: Програмске земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска

606 ЕУР

Путни трошкови нису покривени Програмом. Селектовани студенти самостално организују пут и сносе трошкове путовања.

Зелено путовање: Студенти који ће за своје путовање доминантно  користити превозна средства са мањом емисијом загађења (нпр. воз, аутобус, или заједничко путовање једним аутомобилом више учесника  мобилности) остварују право на једнократни додатак у износу од  50 евра на име "зеленог путовања".

Финансијски додатак: Сви селектовани кандидати остварују право на додатних 150 евра месечно као вид индивидуалне подршке студентима који иду на праксу.

Студенти са смањеним могућностима: Студенти који  припадају некој од категорија за инклузију,  имају право на додатак у износу од 250 евра  месечно. Услове за испуњење ове ставке погледајте ОВДЕСамо селектовани студенти, који испуњавају услове, прикупљаће неопходна документа.

Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА131. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање и добиће релевантне информације пре почетка мобилности.

Додатне напомене:

1. Студент самостално проналази компанију/институцију у којој би желео/желела да обави праксу. Можете погледати и понуду на страници Erasmus Intern, која је настала као пројекат Еразмус студентске мреже (ESN),  на којој се објављују понуде за праксу.

2. Кандидати имају право пријаве на највише две установе (први и други избор).  У том случају кандидат је у обавези да приложи прихватно писмо, мотивационо писмо и уговор о учењу у сврху праксе за обе институције. Кандидат може бити селектован за мобилност у сврху праксе само на једној установи.

3. Селектовани кандидати су у обавези да ураде тестирање језичких вештина пре одласка на мобилност путем EU Academy портала. На датом порталу кандидати могу бесплатно похађати онлајн курс језика по свом избору.

4. У случају пријаве кандидата са инвалидитетом, неопходно је, поред обавезне пријавне документације, доставити и одговарајућу медицинску документацију. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.

5. Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, уз подношење додатне документације.

Евалуација и селекција

 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ.

Молимо све студнете да испоштују техничке елементе за достављање пријавне документације.

Пријаве које нису достављене путем апликације, до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 12. април 2024. до 12,00 сати

 

ПРИЈАВА

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати:
Мејл адреса: erasmus@kg.ac.rs
Телефон: 034-300-425