Zašto studirati na Univerzitetu u Kragujevcu?

 • Zato što negujemo tradiciju i inovativnost
 • Imamo više od 120 akreditovanih studijskih programa na svim nivoima studija
 • Kvalitetan nastavni kadar, opremljene učionice, laboratorije, institute
 • Naši studenti imaju izuzetne rezultate u nauci, sportu i umetnosti
 • Imamo bogatu i moderno opremljenu Univerzitetsku biblioteku, Univerzitetsku galeriju i Univerzitetsku letnju scenu
 • Savremene čitaonice za učenje
 • Nudimo bogat studentski život uz mnogo vannastavnih aktivnosti, studentskih organizacija, besplatnih kurseva i radionica, žurki, okupljanja...
 • Bogat kulturni život - koncerti, izložbe, književne večeri, tribine...
 • Nudimo niže troškove studiranja (školarina, smeštaj, ishrana...) tako da ti ostaje novca i za zabavu
 • Kod nas, nećeš biti samo jedan od stotinu studenata u amfiteatru, već student sa imenom kome će uvek biti posvećeno dovoljno pažnje
 • Naš Univerzitet ti otvara i vrata Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata, gde ti nudimo stipendije, studentske razmene, informisanje i savetovanje, brojna putovanja i usavršavanja, kao i radionice, prezentacije i besplatne kurseve jezika
 • Univerzitet u Kragujevcu ima razvijenu međunarodnu saradnju sa Univerzitetima iz celoga sveta, pruža ti mogućnost da produžiš svoje školovanje i stručno se usavršiš na jednom od njih, koristeći brojne stipendije. Stručno usavršavanje, sticanje internacionalnog iskustva, usavršavanje jezičkih kompetencija, sticanje prijatelja i umrežavanje, samo su neke od prednosti koje ti pruža naš Univerzitet.

VIDEO PREZENTACIJE: