Студијски програми на страним језицима

Табеларни преглед студијских програма на енглеском језику који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Master academic studies (MA) in English language)
University of Kragujevac, Rectorate
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Master of Information Technologies 1,5 90
Computer Games Development 1,5 90
Faculty of Engineering, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Bioengineering 1 60

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Integrated academic studies (IAS) in English language)
Faculty of Medical Sciences, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Pharmacy 5 300

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Doctoral academic studies (PhD) in English language)
Faculty of Engineering, Kragujevac
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Industrial Engineering and Engineering Management 3 180
Faculty of Engineering, Kragujevac | Faculty of Medical Sciences, Kragujevac (joint study programme)
Назив студијског програма (Study programmes) Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Bioengineering 3 180