Студијски програми на страним језицима

Табеларни преглед студијских програма на енглеском језику који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Master academic studies (MA) in English language)
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Bioengineering 1 60

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (Doctoral academic studies (PhD) in English language)
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Трајање у годинама
(Year)
ЕСПБ
(ECTS)
Industrial Engineering and Engineering Management 3 180