Интегрисане академске студије

Табеларни преглед студијских програма интегрисаних академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  ФМН

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Стручни назив - диплома Трајање у годинама ЕСПБ
Медицинa Доктор медицине 6 360
Фармација Магистар фармације 5 300
Стоматологија Доктор стоматологије 5 300