Integrisane akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa integrisanih akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  FMN - FTN

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Medicina Doktor medicine 6 360
Farmacija Magistar farmacije 5 300
Stomatologija Doktor stomatologije 5 300
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Stručni naziv - diploma Trajanje u godinama ESPB
Tehnika i informatika Master profesor tehnike i informatike 5 300