Канцеларија за пословну подршку

Канцеларија за пословну подршку Универзитета у Крагујевцу основана је априла 2014. године у оквиру Темпус пројекта WBCInno (530213-TEMPUS-1-2012-RS-JPHES), са циљем да се истраживачки и иновативни потенцијал универзитета учини доступним пословном окружењу и да се подржи развој идеја истраживача и студената. Канцеларија своје активности реализује у оквиру Кооперативног тренинг центра Универзитета у Крагујевцу са седиштем на Факултету инжењерских наука.

Осим мапирања потенцијала универзитета и његовог представљања у оквиру Каталога истраживачког и иновативног потенцијала (штампани и online), особље Канцеларије је укључено у развој и одржавање колаборативне платформе за управљање иновацијама за прикупљање и развој идеја и предузетничких подухвата у универзитетском окружењу.

Кроз развој партнерства са организацијама за подршку иновацијама (бизнис инкубатори, иновациони центри, научно технолошки паркови, инвеститори) Канцеларија подржава најбоље идеје у њиховом путу ка тржишту, нарочито кроз организацију Такмичења за најбољу студентску идеју.

Делатности Канцеларије:

  • Прикупљање података о истраживачком и иновационом потенцијалу Универзитета
  • Промовисање универзитетских истраживања и услуга коришћењем и ажурирањем Каталога истраживачког и иновативног потенцијала Универзитета
  • Обезбеђивање јединственог приступа универзитетским ресурсима, опреми, обукама, резултатима истраживања, патентима и лиценцама које се нуде пословном окружењу
  • Успостављање јавно-приватног партнерства и промоција модернизованих услуга Универзитета
  • Развој партнерства са предузећима и повезивање истраживача и студената са пословним партнерима
  • Пружање подршке и учвршћивање веза са пословним инкубаторима и научно-технолошким парковима
  • Организација такмичења за најбољу студентску идеју
  • Одржавање платформе за управљање иновацијама
  • Заједничко учешће на тржишту са осталим јединицама које се баве трансфером знања и технологија
  • Учешће у процесу унапређења универзитетских регулаторних докумената и процедура

Канцеларија за пословну подршку брошура - српски

Канцеларија за пословну подршку брошура - енглески


Такмичење за најбољу студентску идеју на Универзитету у Крагујевцу


Управник:
Проф. др Весна Мандић,
Факултет инжењерских наука Крагујевац


Адреса:
Факултет инжењерских наука Крагујевац
Објекат А-П-31
Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац, Србија

Тел/факс:
+381 (0)34 501 201

Е-пошта:
bsokg@kg.ac.rs

Интернет страница:
www.bsokg.kg.ac.rs