Креативни центар

Креативни центар Универзитета у Крагујевцу основан је марта 2017. године у оквиру Еразмус+ пројекта ИФ4ТМ (561655-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP).

Основна мисија Креативног центра је да допринесе развоју креативности и предузетничких вештина студената, истраживача и ученика, развоју идеја и иновација, да пружи подршку корисницима Центра у покретању сопственог посла кроз оснивање start-up предузећа као и оснивању spin-off компанија за комерцијализацију истраживачких резултата.

Основни циљеви Креативног центра су:

 • Развити креативно размишљање и предузетничке вештине код младих
 • Пружити подршку студентима и истраживачима у развоју пословних и истраживачких идеја
 • Подстицати друштвено одговорно и предузетничко ангажовање у оквиру академског сектора
 • Обезбедити колаборативно и мултидисциплинарно окружење за тимски рад студената, истраживача и учесника у развоју идеја, као и кроз приступ модерној опреми за валидацију идеја и развој прототипова
 • Организовати волонтерске програме
 • Допринети повећању запошљивости свршених студената

Основне делатности Креативног центра су:

 • Организација програма обука за развој креативног размишљања и стицање предузетничких вештина код студената, истраживача и ученика
 • Организација и промоција волонтерских програма
 • Организација кампања Отворених иновација у сарадњи са предузећима
 • Организација Такмичења за најбољу студентску идеју
 • Саветодавна подршка корисницима Центра у развоју идеја и њиховој валидацији
 • Помоћ студентима и ученицима у коришћењу опреме и софтвера у прототипској радионици Центра
 • Подршка студентима и истраживачима у покретању сопственог посла кроз оснивање start-up предузећа
 • Подршка истраживачима у оснивању spin-off компанија за комерцијализацију истраживачких резултата

Управник:
Проф. др Весна Мандић
Факултет инжењерских наука Крагујевац


Адреса:
Факултет инжењерских наука Крагујевац
Објекат А-I-18
Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац, Србија