Кооперативни тренинг центар

CTCКооперативни тренинг центар у Крагујевцу је један из мреже КТЦ центара основаних у региону западног Балкана, у оквиру Темпус пројекта WBC-VMnet, основан jуна 2010. као организациона јединица Универзитета у Крагујевцу.

Сагледавајући значај и потребу сарадње Универзитета са предузећима, основни стратешки циљ центра је да координира и побољша сарадњу, омогући трансфер знања и технологија, као и да студентима и дипломираним пружи могућност стицања практичног знања.

Центар координира мрежу КТЦ центара у региону Западног Балкана (Крагујевац, Бања Лука, Подгорица, Ријека), VMnet мрежу са преко 1400 чланова, VRPM мрежу 74 истраживача из 20 земаља. Такође, заједно са регионалним и ЕУ партнерима учествовао је у развоју и имплементацији новог WBC Регионалног модела сарадње универзитета и предузећа који предвиђа седам стратешких мера за подршку процесу интеграције троугла знања, унапређења капацитета и модернизације универзитета кроз успостављање ефикасних облика сарадње између универзитета и предузећа у региону.

Центар реализује и разне скупове, радионице, семинаре, брокерске догађаје за предузећа, истраживаче и иноваторе у циљу иновирања знања запослених о новим технологијама, заштити интелектуалне својине, иновацијама, итд.

У циљу унапређења и стицања нових знања студената, центри су развили и координирају нови Програм студентске праксе који пружа студентима прилику да стекну практично искуство у индустрији у области која се односи на њихове академске студије, као и да даље развијају своје професионалне и интерперсоналне вештине.

Поред тога, реализује се и Програм индустријских стипендија који је намењен успостављању одрживог партнерства између универзитета и индустрије кроз боравак индустријских стипендиста у истраживачким и академским центрима и рад са искусним истраживачима са универзитета.

Кооперативни тренинг центар примењује иновативни приступ у развоју производа и оптимизацији технолошких процеса базиран на примени технологија виртуелног инжењеринга. Савремени ресурси (VM софтвери, опрема за реверзни инжењеринг, брзу израду прототипова, мерење и контролу квалитета), обучено особље и спољни експерти VMnet мреже чине услуге Центра јединственим на нашем подручју.


Управник центра:
Проф. др Весна Мандић
Факултет инжењерских наука Крагујевац


Адреса:
Факултет инжењерских наука Крагујевац
Објекат А-П-31
Сестре Јањић 6, 34000 Крагујевац, Србија

Телефон:
+381 (0)34 501 201

Е-пошта:
mandic@kg.ac.rs, ctc@kg.ac.rs

Интернет страница:
www.ctc.kg.ac.rs