Мастер академске студије

Табеларни преглед студијских програма мастер академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:

  АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФМН - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Агрономски факултет у Чачку
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Агрономија Мастер инжењер пољопривреде 1 60
Прехрамбена технологија Мастер инжењер технологије 1 60
Економски факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Економија Мастер економиста 1 60
Пословна економија и менаџмент Мастер економиста 1 60
Финансијски менаџмент јавне управе Мастер економиста 1 60
Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Мастер инжењер машинства (са назнаком завршеног модула) 2 120
Војноиндустријско инжењерство Мастер инжењер индустријског инжењерства 1 60
Електротехника и рачунарство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 1 60
Урбано инжењерство Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја 1 60
Аутомобилско инжењерство Мастер инжењер индустријског инжењерства – аутомобилско инжењерство 2 120
Биоинжењеринг Мастер инжењер биоинжењеринга 1 60
Инжењерство заштите животне средине Мастер инжењер заштите животне средине 1 60
Инжењерски менаџмент Мастер инжењер менаџмента 1 60
Индустријско инжењерство Мастер инжењер индустријског инжењерства - пословни информациони системи 1 60
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Машинско инжењерство Мастер инжењер машинства 2 120
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Менаџмент у систему здравствене заштите Мастер менаџер у систему здравствене заштите 1 60
Исхрана и суплементација Мастер исхране и суплементације 1 60
Регенеративна медицина Мастер регенеративне медицине 1 60
Факултет педагошких наука у Јагодини
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Мастер учитељ 1 60
Васпитач у предшколским установама Мастер васпитач 1 60
Васпитач у домовима Мастер васпитач 2 120
Лидерство у образовању Мастер лидерства у образовању 1 60
Образовање професора предметне наставе Мастер професор предметне наставе 1 60
Образовне политике Мастер образовне политике 1 60
Правни факултет у Крагујевцу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Право Мастер правник 1 60
Природно-математички факултет у Крагујевцу
Институт за биологију и екологију
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Биологијa Мастер биолог – Општа биологија
Мастер биолог – Професор биологије
1 60
Биологијa - Молекуларнa биологијa Мастер биолог – молекуларни биолог 1 60
Екологијa Мастер еколог – Општа екологија
Мастер еколог – Примењена екологија
1 60
Институт за физику
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Физика Мастер физичар - за општу физику
Мастер физичар - професор физике
Мастер физичар - професор физике и информатике
1 60
Институт за хемију
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Хемија Мастер хемичар - за истраживање и развој
Мастер хемичар - професор хемије
Мастер хемичар - за заштиту животне средине
Мастер хемичар - хемоинформатика и моделирање
1 60
Институт за математику и информатику
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Mатематикa Мастер математичар - професор математике
Мастер математичар - теоријска математика
1 120
Информатика Мастер информатичар 1 120
Факултет техничких наука у Чачку
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Електротехничко и рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 1 60
Мехатроника Мастер инжењер мехатронике 1 60
Инжењерски менаџмент Мастер инжењер менаџмента 1 60
Информационе технологије Мастер инжењер информационих технологија 1 60
Педагошки факултет у Ужицу
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Учитељ Мастер учитељ 1 60
Васпитач Мастер васпитач 1 60
Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
Одсек за филологију
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Српски језик и књижевност Мастер филолог (србиста) 1 60
Енглески језик и књижевност Мастер филолог (англиста) 1 60
Немачки језик и књижевност Мастер филолог (германиста) 1 60
Шпански језик и хиспанске књижевности Мастер филолог (хиспаниста) 1 60
Француски језик и књижевност Мастер филолог (романиста) 1 60
Одсек за примењену и ликовну уметност
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Графички дизајн Мастер дизајнер 1 60
Ликовне уметности
(Модули: Сликарство, Графика)
Мастер ликовни уметник 1 60
Унутрашња архитектура Мастер примењени уметник 1 60
Одсек за музичку уметност
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Музичка терорија и педагогија Мастер теоретичар уметности - музички педагог 1 60
Музика у медијима Мастер музички уметник (музичар у медијима) 1 60
Извођачке уметности:
Хармоника Мастер музички уметник (акордеониста) 1 60
Клавир Мастер музички уметник (пијаниста) 1 60
Виолина Мастер музички уметник (виолиста) 1 60
Виола Мастер музички уметник (виолиста) 1 60
Виолончело Мастер музички уметник (виолончелиста) 1 60
Контрабас Мастер музички уметник (контрабасиста) 1 60
Обоа Мастер музички уметник (обоиста) 1 60
Флаута Мастер музички уметник (флаутиста) 1 60
Кларинет Мастер музички уметник (кларинетиста) 1 60
Фагот Мастер музички уметник (фаготиста) 1 60
Хорна Мастер музички уметник (хорниста) 1 60
Гитара Мастер музички уметник (гитариста) 1 60
Тамбура/Мандолина Мастер музички уметник (тамбураш/мандолиниста) 1 60
Соло певање Мастер музички уметник (соло певач) 1 60
Камерна музика Мастер музички уметник 1 60
Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
Менаџмент у хотелијерству Мастер менаџер 1 60
Менаџмент у туризму Мастер менаџер 1 60
Здравствени туризам Мастер менаџер (здравствени туризам) 1 60