Master akademske studije

Tabelarni pregled studijskih programa master akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:

  AF - EF - FIN - FMG - FMN - FPN - PF - PMF - FTN - PFU - FILUM - HIT

MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Agronomski fakultet u Čačku
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Agronomija Master inženjer poljoprivrede 1 60
Prehrambena tehnologija Master inženjer tehnologije 1 60
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Ekonomija Master ekonomista 1 60
Poslovna ekonomija i menadžment Master ekonomista 1 60
Finansijski menadžment javne uprave Master ekonomista 1 60
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Mašinsko inženjerstvo Master inženjer mašinstva (sa naznakom završenog modula) 2 120
Vojnoindustrijsko inženjerstvo Master inženjer industrijskog inženjerstva 1 60
Elektrotehnika i računarstvo Master inženjer elektrotehnike i računarstva 1 60
Urbano inženjerstvo Master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja 1 60
Automobilsko inženjerstvo Master inženjer industrijskog inženjerstva – automobilsko inženjerstvo 2 120
Bioinženjering Master inženjer bioinženjeringa 1 60
Inženjerstvo zaštite životne sredine Master inženjer zaštite životne sredine 1 60
Inženjerski menadžment Master inženjer menadžmenta 1 60
Industrijsko inženjerstvo Master inženjer industrijskog inženjerstva - poslovni informacioni sistemi 1 60
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Mašinsko inženjerstvo Master inženjer mašinstva 2 120
Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite 1 60
Ishrana i suplementacija Master ishrane i suplementacije 1 60
Regenerativna medicina Master regenerativne medicine 1 60
Fakultet pedagoških nauka u Jagodini
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Učitelj Master učitelj 1 60
Vaspitač u predškolskim ustanovama Master vaspitač 1 60
Vaspitač u domovima Master vaspitač 2 120
Liderstvo u obrazovanju Master liderstva u obrazovanju 1 60
Obrazovanje profesora predmetne nastave Master profesor predmetne nastave 1 60
Obrazovne politike Master obrazovne politike 1 60
Pravni fakultet u Kragujevcu
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Pravo Master pravnik 1 60
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biologiju i ekologiju
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Biologija Master biolog – Opšta biologija
Master biolog – Profesor biologije
1 60
Biologija - Molekularna biologija Master biolog – molekularni biolog 1 60
Ekologija Master ekolog – Opšta ekologija
Master ekolog – Primenjena ekologija
1 60
Institut za fiziku
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Fizika Master fizičar - za opštu fiziku
Master fizičar - profesor fizike
Master fizičar - profesor fizike i informatike
1 60
Institut za hemiju
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Hemija Master hemičar - za istraživanje i razvoj
Master hemičar - profesor hemije
Master hemičar - za zaštitu životne sredine
Master hemičar - hemoinformatika i modeliranje
1 60
Institut za matematiku i informatiku
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Matematika Master matematičar - profesor matematike
Master matematičar - teorijska matematika
1 120
Informatika Master informatičar 1 120
Fakultet tehničkih nauka u Čačku
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Master inženjer elektrotehnike i računarstva 1 60
Mehatronika Master inženjer mehatronike 1 60
Inženjerski menadžment Master inženjer menadžmenta 1 60
Informacione tehnologije Master inženjer informacionih tehnologija 1 60
Pedagoški fakultet u Užicu
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Učitelj Master učitelj 1 60
Vaspitač Master vaspitač 1 60
Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu
Odsek za filologiju
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Srpski jezik i književnost Master filolog (srbista) 1 60
Engleski jezik i književnost Master filolog (anglista) 1 60
Nemački jezik i književnost Master filolog (germanista) 1 60
Španski jezik i hispanske književnosti Master filolog (hispanista) 1 60
Francuski jezik i književnost Master filolog (romanista) 1 60
Odsek za primenjenu i likovnu umetnost
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Grafički dizajn Master dizajner 1 60
Likovne umetnosti
(Moduli: Slikarstvo, Grafika)
Master likovni umetnik 1 60
Unutrašnja arhitektura Master primenjeni umetnik 1 60
Odsek za muzičku umetnost
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Muzička terorija i pedagogija Master teoretičar umetnosti - muzički pedagog 1 60
Muzika u medijima Master muzički umetnik (muzičar u medijima) 1 60
Izvođačke umetnosti:
Harmonika Master muzički umetnik (akordeonista) 1 60
Klavir Master muzički umetnik (pijanista) 1 60
Violina Master muzički umetnik (violista) 1 60
Viola Master muzički umetnik (violista) 1 60
Violončelo Master muzički umetnik (violončelista) 1 60
Kontrabas Master muzički umetnik (kontrabasista) 1 60
Oboa Master muzički umetnik (oboista) 1 60
Flauta Master muzički umetnik (flautista) 1 60
Klarinet Master muzički umetnik (klarinetista) 1 60
Fagot Master muzički umetnik (fagotista) 1 60
Horna Master muzički umetnik (hornista) 1 60
Gitara Master muzički umetnik (gitarista) 1 60
Tambura/Mandolina Master muzički umetnik (tamburaš/mandolinista) 1 60
Solo pevanje Master muzički umetnik (solo pevač) 1 60
Kamerna muzika Master muzički umetnik 1 60
Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Naziv studijskog programa Akademski naziv Trajanje u godinama ESPB
Menadžment u hotelijerstvu Master menadžer 1 60
Menadžment u turizmu Master menadžer 1 60
Zdravstveni turizam Master menadžer (zdravstveni turizam) 1 60